Jesenné víkendové sústredenie - Bezovec

Astronomický klub Bratislava si pre záujemcov o astronómiu pripravil už tradičné jesenné víkendové sústredenie. Tentokrát navštívime Bezovec a to v termíne 25.-27. novembra. Plánujeme víkend plný zábavy, astronomických prednášok, pozorovaní a pod. Máte sa na čo tešiť. Príďte si oddýchnuť pri astronómií a prihláste sa na naše sústredenie.

Jedná sa o náučno-pobytovú akciu plnú prednášok, pozorovaní spojenú s množstvom zábavy a hier. Ponúkame vám tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

Sústredenie sa tentokrát bude konať v Šport chate na Bezovci.

 

Termín: 25.11. - 27.11.2010 (od piatka do nedele)
Miesto konania: chata Šport, Bezovec

Maximálny počet účastníkov: 26

Cena: 25 € (ubytovanie, strava, program)

Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná z Bratislavy.

Strava: 3-krát denne, začíname večerou v piatok, končíme v nedeľu obedom
 


Platba za sústredenie:

Zálohu vo výške 50% z ceny účastníckeho poplatku je potrebné uhradiť do 15.11. na účet 2629100905/1100 (Tatra banka). Do správy pre adresáta uveďte meno a príp. dopravu.

Zvyšnú sumu spolu s cenou za dopravu (v prípade objednanej spoločnej dopravy) uhradíte na mieste sústredenia.

Storno poplatky:

V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:

 • od 15.11. - 23.11. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
 • od 23.11. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava 


Fond na podporu astronómie:

Pre mimoriadne nadaných účastníkov, resp. účastníkov v zhoršenej sociálnej alebo finančnej situácii je možné si požiadať o príspevok z Fondu na podporu astronómie. Fond je financovaný z grantu Nadácie SPP. Viac informácii nájdete na stránke fondu.


Podmienky účasti:
- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.

- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetkým účastníkom sústredenia v Zliechove bude začiatkom novembra zaslaný informačný bulletin.
 


 Prihlasovanie účastníkov

Prihlasovanie na sústredenie bolo ukončené.

Zoznam prihlásených účastníkov:

 1. Michal Šustr (doprava z Trenčína)
 2. Matúš Kocka (indiv. doprava)
 3. Stanislav Šišulák (indiv. doprava)
 4. Michaela Brchnelová (doprava z Bratislavy)
 5. Peter Kosec (doprava z Trenčína)
 6. Anna Buchholcerová (doprava z Bratislavy)
 7. Barbora Šedivá (doprava z Bratislavy)
 8. Martin Čavarga (indiv.doprava)
 9. Martin Murin (doprava z Bratislavy)
 10. Peter Doktor (doprava z Bratislavy)
 11. Samuel Petrovič (doprava z Trenčína)
 12. Dominika Hubová (doprava z Trenčína)
 13. Ján Mikula (doprava z Bratislavy)
 14. Hana Suchomelová (indiv. doprava, sobota/nedeľa)

Zoznam vedúcich:

 1. Mária "Fero" Jancová - hlavná vedúca sústredenia 
 2. Júlia "Horalka" Horilová
 3. Mária "Máriš" Šedivá
 4. Peter "Peťo" Kráčalík

Prednášatelia

 1. Matúš "Koci" Kocka
 2. Stanislav "Stan" Šišulák