Jarné víkendové sústredenie na Bezovci

Astronomický klub Bratislava si už tradične pre astronomickú mládež pripravil v termíne 23.-25.3. víkendové sústredenie plné astronómie a zábavy. Jedná sa o náučno-pobytovú akciu plnú prednášok, pozorovaní spojenú s množstvom zábavy a hier. Ponúkame vám tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu. Sústredenie sa tentokrát bude konať v Šport chate na Bezovci.

Jedná sa o náučno-pobytovú akciu plnú prednášok, pozorovaní spojenú s množstvom zábavy a hier. Ponúkame vám tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

Sústredenie sa tentokrát bude konať v Šport chate na Bezovci.

 

Termín: 23.3. - 25.3.2012 (od piatka do nedele)
Miesto konania: horná chata Šport, Bezovec

Cena: 28 € (ubytovanie, strava, program)

Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná z Bratislavy.

Strava: 3-krát denne, začíname večerou v piatok, končíme v nedeľu obedom
 


Platba za sústredenie:

Zálohu vo výške 50% z ceny účastníckeho poplatku je potrebné uhradiť do 15.3. na účet 2629100905/1100 (Tatra banka). Do správy pre adresáta uveďte meno a príp. dopravu.

Účastníci, ktorí do stanoveného termínu neuhradia zálohu za sústredenie, budú automaticky vyškrtnutí zo zoznamu účastníkov.

Zvyšnú sumu spolu s cenou za dopravu (v prípade objednanej spoločnej dopravy) uhradíte na mieste sústredenia.

Storno poplatky:

V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:

 • od 15.3. - 21.3. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
 • od 21.3. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava 


Podmienky účasti:

- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.

- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetkým účastníkom sústredenia na Bezovci bude okolo 15. marca zaslaný informačný bulletin.
 


 Prihlasovanie účastníkov

Prihlasovanie účastníkov je uzavreté.

Zoznam prihlásených účastníkov:

 1. Stanislav Šišulák
 2. Michaela Brchnelová (doprava z Bratislavy)
 3. Peter Kosec (doprava z Trenčína)
 4. Ján Mikula (individuálna doprava)
 5. Samuel Petrovič (doprava z Trenčína)
 6. Martin Murín (doprava z Bratislavy)
 7. Juraj Knapec (doprava z Bratislavy)
 8. Marek Murín (doprava z Bratislavy)
 9. Juraj Jonák (individuálna doprava)

Zoznam vedúcich:

 1. Mária "Máriš" Šedivá
 2. Júlia Horilová