Astronomická výmena skúseností 2012

Astronomický klub Bratislava v spolupráci s pracovníkmi Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici si pre vás aj v tomto roku pripravili jedinú a jedinečnú Astronomickú výmenu skúseností 2012. AVS je náučno-pobytová akcia, v ktorej sa prednášky vedúcich, účastníkov a pracovníkov Astronomického ústavu SAV striedajú s návštevou pracovísk ústavu, workshopmi a množstvom zábavy, oddychu a súťažami.

Názov akcie: Astronomická výmena skúseností 2012
Termín: 5. - 12.8.2012 (od nedele do nedele) - 8 dní
Miesto konania: Tatranská Lomnica, ŠvP 1. máj

Počet účastníkov: max. 25
Cena: 100 €
Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná po trase Bratislava - Žilina - Poprad

Na tejto stránke postupne nájdete:

Sústredenie je primárne určené záujemcom vo veku 11 - 30 rokov.


Súhrnné informácie o AVS 2012:

Informačné bulletiny

Je dobrým zvykom, že dostanú účastníci akcie obsiahli Bulletin pre účastníkov. Inak tomu nebude ani v prípade AVS 2012. Na približne 15 stranách sa dozviete všatko potrebné o programe, účastníkoch, vedúcich, o tom ako a kde zaplatiť účastnícky poplatok a pod. Hlavný Bulletin č. 1 zašleme účastníkom do 7. júla, Bulletin č. 2 s doplňujúcimi informáciami príde približne týždeň pred sústredením.

 


Informácie k spoločnej doprave:

Doprava

Lístky na vlak sú kupované spoločne pre žiakov a študentov so zľavou, preto je potrebné, aby všetci mali pri sebe platný žiacky preukaz vydaný Železničnou spoločnosťou, a.s. alebo aktivovaný preukaz ISIC.

V prípade dostatočného počtu záujemcov budeme kupovať zvýhodnený cestovný lístok v rámci akcie ŽSSK Vlak a Tatry, v rámci ktorého je tiež lístok na lanovku na Skalnaté Pleso.

Cena za spoločnú dopravu bude uvedená v Bulletine pre účastníkov AVS

 


Čo na vás čaká na AVS 2012?

Prednášky

V astronomickej časti programu pripravujeme v spolupráci s pracovníkmi astronomického ústavu pútavé prednášky. Okrem toho si prednášky pripravujú aj vaši vedúci, v prípade záujmu dúfame, že sa budeme môcť tešiť aj na prednášky od účastníkov, aby sa tak naplnila výmena skúseností.

Exkurzie na Astronomickom ústave SAV

Plánujeme tiež navštíviť astronomický ústav v Starej Lesnej (prezrieme si observatóriá ústavu, tiež sa dozvieme čosi o histórií a práci na astronomickom ústave). Niektoré prednášky profesionálnych astronómov sa uskutočnia priamo na pôde astronomického ústavu

Návšteva vysokohorských pracovísk

Okrem Starej Lesnej navštívime fakultatívne aj koronografické observatórium na Lomnickom štíte a ako novinku v tomto roku tiež navštívime aj meteorologické pracovisko na Skalnatom plese. To sme chceli navštíviť už minulý rok, no kvôli nepriazni počasia sme to odložili na tento rok.

Pozorovania a workshopy

Na AVS budeme mať vždy k dispozícií náš ďalekohľad spolu so slnečným filtrom, ktorý bude všetkým účastníkom kedykoľvek k dispozícií na pozorovania.

Aj v tomto roku prebehnú astronomické workshopy. Účastníci budú môcť prezentovať svoje rôzne astronomické práce, prezentovať rôzne astronomické krúžky a pod.

Výlety

Plánujeme tiež jeden celodenný výlet, niekoľko kratších výletov a tiež výlet na Skalnaté pleso, príp. Lomnický štít. Účastník si bude môcť vybrať medzi ľahším a ťažším variantom výletu. Tiež návšteva Lomnického štítu je riešená ako fakultatívny výlet.

V minulom roku sme tiež využili možnosť nezabudnuteľného člnkovania sa na Štrbskom plese.

Večerný program

Aký si spravíme večerný program záleží len na našej fantázii. Samozrejme nebude chýbať opekanie pri ohníku, hranie na gitare, niektorí z vás si večer môžu spestriť šachmi, či spoločenskými hrami.

V minulom roku sme tiež navštívili aqua centrum v Tatranskej Lomnici, kde sme sa príjemne schladili po celodennej páľave.

Hry a súťaže

V neastronomickej časti programu máme pre vás pripravených množstvo hier a súťaží, ktoré vyskúšajú vaše športové a vedomostné znalosti. Samozrejme súťažíte o skvelé ceny na konci pobytu.

Aj keď sme minuloročnú AVS vyhlásili za doteraz najlepšiu, veríme, že tá tohtoročná ju bude nasledovať, alebo ju možno aj prekoná. O to všetko sa môžete pričiniť aj vy, tak sa nezabudnite čo najskôr prihlásiť.

Zároveň na AVS určite stretnete veľa nových kamarátov s podobnými záujmami a priblížite si odbornú činnosť astronómov.

Ak ešte stále nie ste rozhodnutí, možno vám pomôže v rozhodovaní naša upútavka:

Zoznam prednášok a prednášateľov:

 Zoznam prednášateľov a prenášok budeme postupne aktualizovať na tejto stránke.

Zoznam potvrdených prednášateľov a prednášok

 1. Mgr. Stanislav Šišulák - Dejiny výskumu Mesiaca
 2. Bc. Michal Zajaček - Veľké neskoré bombardovanie v rôznych miestach Slnečnej sústavy
 3. Mgr. Jozef Pecho - Počasie na iných planétach
 4. Mgr. Jozef Pecho - Monitorovanie globálnej klímy z vesmíru
 5. Mgr. Matúš Kocka - Od bielych trpaslíkov po čierne diery
 6. Samuel Petrovič, Bc. Peter Kráčalík - Fotografovanie nočnej oblohy
 7. René Novysedlák - Park tmavej oblohy Poloniny
 8. RNDr. Theodor Pribulla, CSc. - Extrasolárne planéty
 9. RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. - Ženy pri zrode modernej astronómie
 10. Mgr. Marek Husárik, PhD. - Zrážky asteroidov so Zemou
 11. RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. - Cykly slnečnej činnosti
 12. Dagmar Sedliaková - Predstavenie projektu Veda pre mladých

 Prihlasovanie účastníkov:

Prihlasovanie účastníkov už nie je možné.

V prípade, že by ste radi prezentovali svoju vlastnú prednášku, kontaktujte nás mailom na avs2012@vesmir.sk.

(1) Mobil uvádzajte v tvare 0908/123456  
(2) Dopravu uveďte: spoločná z Bratislavy
    spoločná z Trenčína
    individuálna doprava
(3) Zľavu na dopravu uveďte: dieťa do 15 rokov
    študent SŠ / VŠ
    Rail Plus, ...
(4) Špeciálnu stravu uveďte prípadne: vegetariánska strava
    bezlepková strava, ...

 

 

 

 

 

 

 

  


Prihlásení:

Zoznam prihlásených účastníkov:

 1. Samuel Petrovič (spoločná z Trenčína)
 2. Kamila Součková (spoločná z Bratislavy)
 3. Dagmar Sedliaková (individuálna doprava)
 4. Michaela Brchnelová (spoločná z Bratislavy)
 5. Martin Murin (spoločná z Bratislavy)
 6. Stanislav Šišulák (individuálna doprava, príchod 8.8.)
 7. Michal Szeman (spoločná z Bratislavy)
 8. Marek Murin (spoločná z Bratislavy)
 9. Jakub Šalko (individuálna doprava)
 10. Radoslav Novysedlák (individuálna doprava)
 11. Michal Zajaček (individuálna doprava, príchod 9.8.)
 12. Martina Kluvancová (spoločná z Bratislavy)
 13. Daniel Kluvanec (spoločná z Bratislavy)
 14. Mária Elena Bodnárová (spoločná z Bratislavy)
 15. Dominika Hubová (spoločná z Trenčína)
 16. Juraj Jonák (individuálna doprava)
 17. Jozef Pecho (individuálna, príchod 10.8.)
 18. Matúš Kocka (individuálna, príchod 9.8.)
 19. Katarína Szemanová (spoločná z Bratislavy)

 Zoznam vedúcich:

 1. Bc. Peter "Peťo" Kráčalík
 2. Mgr. Mária "Máriš" Šedivá
 3. Bc. Hana "Hanka" Kapolková
 4. Bc. Júlia "Horalka" Horilová

 


Platba za sústredenie

Zálohu, ako aj platbu za sústredenie je možné uhradiť:

 1. bankovým prevodom na účet 2629100905 / 1100 Tatra banka, a.s. Bratislava (do správy pre prijímateľa uveďte meno a dopravu)
 2. poštovou zloženkou na adresu: Astronomický klub Bratislava, Romanova 22, 851 02 Bratislava (na zadnú stranu zloženky do správy pre prijímateľa uveďte meno a dopravu)
 3. v hotovosti na krúžku alebo na akciách klubu

Pre prihlásených účastníkov po 15.7. : Registrácia bude akceptovaná až po pripísaní plnej výšky účastníckeho poplatku na náš účet !

Pre členov Astronomického klubu Bratislava platia individuálne podmienky. Informujte sa na krúžku, akciách klubu, resp. informáciou na klubovom maili.

 


Storno poplatky

V prípade stornovania objednávky po 15.7. platia tieto storno poplatky:

 • 15.7. - 27.7.2012 - poplatok vo výške 50% z ceny účastníckeho poplatku + 15% z ceny dopravy (v prípade zabezpečenia spoločnej dopravy)
 • 28.7. - 2.8.2012 - poplatok vo výške 70% z ceny účastníckeho poplatku + 15% z ceny dopravy (v prípade zabezpečenia spoločnej dopravy)
 • 3.8.2012 a neskôr - 100% z ceny účastníckeho poplatku + skutočná náhrada ceny dopravy

Zaslaním záväznej objednávky vyjadrujete súhlas s uvedenými storno poplatkami.

 


V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás môžete kontaktovať mailom na avs12@vesmir.sk alebo telefonicky na 0908/52 63 81 (Peter Kráčalík)