Astronomická Bratislava - aktivity v Bratislave

Astronomický klub Bratislava organizuje od 1. júna do 30. septembra sériu zaujímavých astronomických aktivít pre školy, no aj pre širokú verejnosť. Všetky aktivity prebiejú v rámci projektu Astronomická Bratislava, ktorý je financovaný dotáciou z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Všetky ponúkané aktivity sú bezplatné.

Aké aktivity vám ponúkame?

 

1. Prednášky a pozorovania pre školy

Keďže študujúca mládež je našou prioritnou záujmovou skupinou, pripravili sme si pre školy sériu astronomických prednášok. Prednášané môžu byť témy z učebných osnov, ktoré sa týkajú astronómie, ako aj témy z rôznych zaujímavých oblastí astronómie.

Zo štandardných prednášok máme pre vás pripravené témy napr. o:

 • vzniku a vývoji vesmíru
 • objektoch v našej slnečnej sústave
 • Slnku
 • histórií astronómie
 • astronómií na Slovensku
 • astronomických pozorovacích technikách a prístrojoch súčasnosti
 • omyloch v astronómií

Na tieto prednášky môžeme v prípade záujmu nadviazať neskôr prednáškami o čiernych dierach, galaxiách, o metódach pozorovania extrasolárnych planét, o metódach pozorovania astronomických úkazov a pod.

Prednášky by sme v prípade záujmu uskutočnili priamo vo vašej škole. Tie môžu byť doplnené aj o pozorovanie Slnka priamo po skončení prednášky, resp. večerným pozorovaním spolu s orientáciou na oblohe. Záverom prednášky by sme žiakov a študentov oboznámili aj s činnosťou našej organizácie a s ponúkanými aktivitami.

Okrem zaujímavých a veríme aj hodnotných vedomostí získajú poslucháči niekoľko letákov s informáciami o orientácii na oblohe, aktuálnych pozorovacích podmienkach a tiež s informáciami o našich aktivitách, ktoré ponúkame pre žiakov a študentov. Pedagógovia získajú astronomickú literatúru na ich ďalšie vzdelávanie.

Prednášky budú prebiehať v mesiacoch jún a september, zo strany školy je potrebné zabezpečiť jedine vhodnú miestnosť.

V prípade záujmu o prednášku je potrebné nahlásiť:

 • termíny, v ktorých by sa mohla prednáška uskutočniť (prosíme o viac termínov, z ktorých si budeme môcť vybrať)
 • názov a adresu školy
 • meno a kontakt na pedagóga, ktorý bude prednášku zo strany školy zastrešovať
 • približný počet a vekovú kategóriu študentov.

Objednávku prednášky je potrebné zaslať mailom na adresu prednasky@vesmir.sk, v čo najkratšom možnom termíne vás budeme kontaktovať a dohodneme s vami podrobnosti. Poprosíme objednávku zasielať min. v týždňovom predstihu.

Všetky ponúkané prednášky, vrátane poskytnutých letákov a literatúry sú bezplatné.

 2. Pozorovania pre verejnosť

V rámci letných aktivít nezabúdame ani na širokú verejnosť, pre ktorú sme si pripravili sériu astronomických pozorovaní. Pozorovania sa uskutočnia na verejne prístupných miestach (v rámci dosahu bratislavskej mestskej hromadnej dopravy), spravidla pôjde o tieto miesta:

 • Koliba - Partizánska lúka
 • Slavín
 • Nábrežie Dunaja
 • Medická záhrada
 • Petržalka - areál jazera Draždiak
 • a iné

Termíny a miesta konania pozorovaní budú zverejnené na tejto stránke v predstihu cca 3 - 4 dni pred samotným termínom pozorovania.

Pozorovania pre verejnosť budú prebiehať v mesiacoch júl a august. Predpokladáme pozorovania cca každých 5 dní. Všetky pozorovania sú bezplatné.

3. Pozorovania prechodu Venuše cez disk Slnka

V rámci projektu sa uskutoční aj pozorovanie prechodu Venuše cez disk Slnka, ktoré budeme pozorovať v stredu 6. júna v ranných hodinách medzi 4:30 a 7:00. V rámci pozorovania bude pripravená aj prednáška pre verejnosť. Viac informácii postupne doplníme na tejto stránke.

S aktivitami sa budete môcť bližšie zoznámiť aj na Dňoch Petržalky v sobotu 16. júna, na ktorých bude mať Astronomický klub Bratislava svoj stánok.