Jesenné sústredenie - Záruby 2012

Astronomický klub Bratislava si pre mladých záujemcov o astronómiu pripravil jesenné víkendové sústredenie v termíne 9.-11. novembra. Opäť navštívime novú lokalitu, tentokrát to budú Záruby pri Smoleniciach, rekreačné stredisko na úpätí Malých Karpát. Účastníci sa môžu tešiť na zaujímavé prednášky, no nebudú chýbať ani pozorovania a diskusie. Viac informácii a možnosť prihlásenia sa nájdete na tejto stránke.

POZOR: Sústredenie bolo pre malý počet prihlásených účastníkov zrušené !!!

Astronomický klub Bratislava si už tradične pre astronomickú mládež pripravil počas jesenných mesiacov víkendové sústredenie plné astronómie a zábavy.

Jedná sa o náučno-pobytovú akciu plnú prednášok, pozorovaní spojenú s množstvom zábavy a hier. Ponúkame vám tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

Sústredenie bude tentokrát v novom prostredí, navštívime rekreačné stredisko Záruby - Jahodník na úpätí Malých Karpát v blízkosti Smoleníc. V bezprostrednej blízkosti rekreačného strediska sa tiež nachádza jaskyňa Driny - jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku.

 

Termín: 9.11. - 11.11.2012 (od piatka do nedele)

Miesto konania: rekreačné stredisko Záruby

Ubytovanie: 8 - miestne chatky s vlastným sociálnym zariadením

Cena: 33 € (ubytovanie, strava, program)

Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná z Bratislavy

Strava: 3-krát denne, začíname večerou v piatok, končíme v nedeľu obedom

Sústredenie je určené primárne pre záujemcov do 30 rokov.
 


Platba za sústredenie:

Zálohu vo výške 50% z ceny účastníckeho poplatku je potrebné uhradiť najneskôr do 28.10. na účet 2629100905/1100 (Tatra banka). Do správy pre adresáta uveďte meno a príp. dopravu.

Účastníci, ktorí do stanoveného termínu neuhradia zálohu za sústredenie, budú automaticky vyškrtnutí zo zoznamu účastníkov.

Zvyšnú sumu spolu s cenou za dopravu (v prípade objednanej spoločnej dopravy) uhradíte na mieste sústredenia.

Storno poplatky:

V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:

 • od 29.10. - 6.11. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
 • od 7.11. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava 


Podmienky účasti:

- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.

- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetkým účastníkom sústredenia bude okolo 1. novembra zaslaný informačný bulletin.
 


 Prihlasovanie účastníkov

Prihlasovanie nie je v súčasnosti možné.

Zoznam prihlásených účastníkov:

 1. Martin Murin (doprava z Bratislavy)
 2. Marek Murin (doprava z Bratislavy)
 3. Michal Šustr (doprava z Trenčína)
 4. Marek Švec (doprava z Bratislavy)
 5. Emil Hrebeň (doprava z Bratislavy)
 6. Dominika Hubová (doprava z Trenčína)
 7. Adam Hrebeň (doprava z Bratislavy)
 8. Tomáš Lehocký (individ. doprava)
 9. Stanislav Šišulák (individ. doprava)
 10. Samuel Petrovič (doprava z Trenčína)
 11. Michaela Brchnelová (individ. doprava)
 12. Matúš Kocka (indiv. doprava)

 

Zoznam vedúcich:

 1. Bc. Mária Jancová - hlavná vedúca sústredenia
 2. Mgr. Mária Šedivá
 3. Mgr. Hana Kapolková
 4. Mgr. Júlia Horilová