Súťaž: Logo 1. výpravy s ľudskou posádkou na Mars

Oddelenie didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Strojárenská 3, Košice, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, Bratislava a Prípravná skupina súťaže Expedícia Mars na Slovensku vyhlasujú celoslovenskú súťaž návrhov LOGA PRVEJ VÝPRAVY S ĽUDSKOU POSÁDKOU NA MARS. Súťaž je sprievodným podujatím medzinárodnej súťaže Expedícia Mars na Slovensku. Viac podrobností sa dočítate v článku.

Oddelenie didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Strojárenská 3, Košice
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, Bratislava
Prípravná skupina súťaže Expedícia Mars na Slovensku
 
 
 
vyhlasujú celoslovenskú súťaž návrhov
 
LOGA PRVEJ VÝPRAVY S ĽUDSKOU POSÁDKOU NA MARS
 
súťaž je sprievodným podujatím medzinárodnej súťaže Expedícia Mars na Slovensku
 
Termín uzávierky súťaže: 31.3.2013
 
Podmienky súťaže:
 
 • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných, stredných a základných umeleckých škôl, jednotlivci, alebo kolektívy, najviac s troma návrhmi od jedného súťažiaceho alebo kolektívu.
 • Súťažné návrhy musia byť pôvodné, originálne a nesmie ich používať iná organizácia.

Majú obsahovať:

 • výtvarný návrh má súvisieť s témou „Prvá výprava s ľudskou posádkou na Mars“
 • výtvarný návrh bude sa dať používať vo farbe aj v jeho čierno-bielej verzii
 • návrh musí byť čitateľný aj pri zmenšení - napr. na vizitky, zároveň sa musí dať adekvátne reprodukovať, bez straty kvality, aj pri veľkom zväčšení - napr. na plagáty.
 • môže obsahovať text, alebo jeho skrátenú verziu (skratku) – nie je podmienkou
 • použité môžu byť všetky výtvarné – dvojrozmerné techniky vrátane počítačovej grafiky
 • návrhy môžu mať rôzne veľkosti, najviac však do formátu A3 v elektronickej podobe vo formáte pdf s veľkosťou súboru do 5 MB.
 
Všetky súťažné návrhy musia byť označené a obsahovať tieto údaje:
 • meno a vek autora (v prípade kolektívnych prác uveďte všetkých, kontakt len na jedného),
 • techniku, ktorou bola práca zhotovená,
 • stručný popis - vysvetlenie (čo symbolizuje, zámer),
 • kontakt (adresu autora - domácu, alebo adresu školy, E-mail, ak máte).
 
Súťažné práce posielajte na adresu sutazmars@gmail.com a to v elektronickej podobe vo formáte pdf veľkosť súboru do 5 MB.
 
Súťažné návrhy budú použité počas sprievodných podujatí zahájenia súťaže Expedícia Mars na Slovensku od 18.4. do 25.4.2013. Organizátor si vyhradzuje právo na výber a právo neudeliť prvé miesto. Autori vystavených prác budú pozvaní na vernisáž výstavy.
 
Súťažné práce budú posudzované odbornou porotou a 3 najlepšie budú odmenené.
Výsledky budú zverejnené dňa 18.4.2013 v Bratislave. Víťazov budeme kontaktovať.
 
Viac na: www.rcm.sk
 
Projekt č. APVV LPP – 0223-09 „Veda na scéne Slovensko“ podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja