Jarné sústredenie: Patrovec 2013

Astronomický klub Bratislava si vás po neuskutočnenom jesennom sústredení dovoľuje opäť pozvať na jarné víkendové astronomické sústredenie plné astronómie a zábavy, ktoré sa bude konať v Patrovci v termíne 19.-21. apríla 2013. Jedná sa o náučno-pobytovú akciu plnú prednášok, pozorovaní spojenú s množstvom zábavy a hier. Ponúkame vám tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

VZHĽADOM NA MALÝ POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV BOLO JARNÉ SÚSTREDENIE ZRUŠENÉ !!!

Astronomický klub Bratislava si vás po neuskutočnenom jesennom sústredení dovoľuje opäť pozvať na jarné víkendové astronomické sústredenie plné astronómie a zábavy.

Jedná sa o náučno-pobytovú akciu plnú prednášok, pozorovaní spojenú s množstvom zábavy a hier. Ponúkame vám tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

Sústredenie sa bude tentoraz konať v dedinke Trenčianske Jastrabie, v ktorom sa nachádza škola v prírode v Patrovci.

Termín: 19.4. - 21.4.2013 (od piatka do nedele)
Miesto konania: Škola v prírode Patrovec

Maximálny počet účastníkov: 30

Minimálny počet účastníkov: 17 

Cena: 30 € (ubytovanie, strava, program)

Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná z Bratislavy, resp. z Trenčína.

Strava: 3-krát denne, začíname večerou v piatok, končíme v nedeľu obedom
 


Platba za sústredenie:

Zálohu vo výške 50% z ceny účastníckeho poplatku je potrebné uhradiť do 28.3. na účet 2629100905/1100 (Tatra banka). Do správy pre adresáta uveďte meno a príp. dopravu.

Zvyšnú sumu spolu s cenou za dopravu (v prípade objednanej spoločnej dopravy) uhradíte na mieste sústredenia.

Storno poplatky:

V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:

 • od 1.4. - 7.4. storno poplatok vo výške 30% z ceny sústredenia
 • od 8.4. - 14.4. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
 • od 15.4. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava 


Podmienky účasti:
- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.

- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetkým účastníkom sústredenia v Patrovci bude začiatkom apríla zaslaný informačný bulletin.

Prihlásení účastníci:

 1. Juraj Knapec (doprava z Bratislavy)
 2. Marek Slávik (individuálna doprava)
 3. Martin Murin (doprava z Bratislavy)
 4. Marek Murin (doprava z Bratislavy)
 5. Samuel Petrovič (doprava z Trenčína)
 6. Stanislav Šišulák (individuálna doprava)

Zoznam vedúcich:

 1. Bc. Mária Jancová-  "Fero" - hlavná vedúca sústredenia
 2. Mgr. Mária Šedivá - "Máriš"
 3. Mgr. Hana Kapolková - "Hanka"