Jesenné sústredenie Dobrá Voda 2013

Astronomický klub Bratislava si už tradične pre astronomickú mládež pripravil počas jesenných mesiacov víkendové sústredenie plné astronómie a zábavy. Ponúkame vám tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

Astronomický klub Bratislava si už tradične pre astronomickú mládež pripravil počas jesenných mesiacov víkendové sústredenie plné astronómie a zábavy. Jedná sa o náučno-pobytovú akciu plnú prednášok, pozorovaní, no najmä množstva zábavy. Ponúkame vám tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

Sústredenie sa bude konať na staronomom mieste, v škole v prírode na Dobrej Vode. Novinkou bude experimentálny kurz astrofyziky pre začiatočníkov aj tých pokročilejších. Zo sústredenia teda odídete nielen plní zážitkov, ale určite aj o čosi múdrejší.

 

Termín: 8.11. - 10.11.2013 (od piatka do nedele)

Miesto konania: škola v prírode Dobrá Voda

Ubytovanie: v budove školy v prírode

Cena: 30 € (ubytovanie, strava, program), členovia AKB v cene 27 €

Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná z Bratislavy

Strava: 3-krát denne, začíname večerou v piatok, končíme v nedeľu obedom

Sústredenie je určené primárne pre záujemcov do 30 rokov.

Úprava: Sústredenie sa uskutoční pri akomkoľvek počte účastníkov. Zároveň je prihlasovanie umožnené aj naďalej.
 


Platba za sústredenie:

Zálohu vo výške 10 € je potrebné uhradiť najneskôr do 3 dní od prihlásenia sa.

Doplatok je potrebné uhradiť do 25.10.2013.

Platbu je možné uhradiť:

a) na astronomickom krúžku

b) na účet 2629100905/1100 (Tatra banka). Do správy pre adresáta uveďte meno a príp. dopravu.

Účastníci, ktorí do stanoveného termínu neuhradia zálohu za sústredenie, budú automaticky vyškrtnutí zo zoznamu účastníkov.

Storno poplatky:

V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:

 • od 28.10. - 5.11. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
 • od 6.11. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava 


Podmienky účasti:

- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.

- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetkým účastníkom sústredenia bude okolo 26. októbra zaslaný informačný bulletin.
 


 Prihlasovanie účastníkov

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto interaktívneho formuláru:

Prihláška na sústredenie:
1. Meno a priezvisko:
2. Adresa:
3. Dátum narodenia:
4. Mail:
5. Mobil:
6. Strava (1):
7. Spoločná doprava (2):
8. Prednáška (3):

(1) - uveďte v prípade, ak vyžadujete bezlepkovú stravu, vegetariánsku stravu a pod.
(2) - uveďte v prípade, že máte záujem o spoločnú dopravu z Bratislavy
(3) - uveďte ÁNO v prípade, že máte záujem pripraviť si prednášku / poster a pod.


Zoznam prihlásených účastníkov:

 1. Stanislav Šišulák (individuálna doprava)
 2. Marek Murin (spoločná z Bratislavy - len späť)
 3. Tomáš Lehocký (individuálna doprava)
 4. Michal Šustr (z Trenčína)
 5. Matej Kosiba (spoločná z Bratislavy)
 6. Adam Hlavačka (individuálna doprava)
 7. Matúš Kocka (individuálna doprava)
 8. Ján Mikula (individuálna doprava)
 9. Michaela Brchnelová (spoločná z Bratislavy)
 10. Marek Slávik (individuálna doprava)
 11. Martin Murin (spoločná z Bratislavy - len späť)
 12. Timon Vološin (individuálna doprava)
 13. Samuel Petrovič (z Trenčína)
 14. Martin Miško (individuálna doprava)
 15. Jakub Jambrich (individuálna doprava)
 16. Jozef Koleda (individuálna doprava)
 17. Marko Poliak (spoločná z Bratislavy)
 18. Michal Szeman (spoločná z Bratislavy)
 19. Katarína Szemanová (spoločná z Bratislavy)

 

Zoznam vedúcich:

 1. Mária "Máriš" Šedivá
 2. Júlia "Horalka" Horilová 
 3. Mária "Fero" Jancová