Astronomická výmena skúseností 2006

Astronomický klub Bratislava v spolupráci s pracovníkmi Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici pre vás tento rok opäť pripravuje ASTRONOMICKÚ VÝMENU SKÚSENOSTÍ. Jedná sa o náučno-pobytovú akciu spojenú s prednáškami vedúcich, účastníkov a pracovníkov Astronomického ústavu SAV, návštevou pracovísk ústavu a množstvom zábavy a oddychu.




Názov akcie: Astronomická výmena skúseností 2006
Termín: 12. - 19.8.2005 (od soboty do soboty) - 8 dní
Miesto konania: Tatranská Lomnica, ŠvP 1. máj
Maximálny počet účastníkov: 30
Cena: len 2500,-  (bez ohľadu na vek účastníka)
Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná po trase Bratislava - Žilina - Poprad

Cena za spoločnú dopravu je uvedená v Bulletine č. 1.

Novinka: Vznikol Fond na podporu astronómie
Podmienky žiadosti na získanie grantu nájdete po kliknutí na odkaz alebo na mailovej adrese [email protected]. Žiadosti môžete posielať za uvedených podmienok do 25. júla.
Fond je financovaný v rámci rovnomenného projektu z grantu Nadácie SPP.

Leták k sústredeniu AVS 2006 - 0,8 MB

Bulletin č. 1 pre účastníkov AVS 2006 (zaslané mailom 26.6.) - 1,2 MB

Bulletin č. 2 pre účastníkov AVS 2006 (zaslané mailom 16.7.) - 70 kB


A čo sa bude diať za ten týždeň?

ASTRONOMICKÝ PROGRAM:
* prednášky vedúcich, odborných pracovníkov astronomického ústavu a záujemcov z radov účastníkov
* návšteva ústavu v Starej Lesnej, návšteva observatória na Skalnatom Plese
* návšteva meteorologického pracoviska v Starej Lesnej
* pozorovania Slnka a nočnej oblohy

NEASTRONOMICKÝ PROGRAM:
* celodenný turistický výlet
* niekoľko kratších výletov
* rôzne hry, súťaže
* večerný program, ....

Zároveň stretneš veľa nových kamarátov s podobnými záujmami a priblížiš sa odbornejšej činnosti astronóma.

Odborná náplň Astronomickej výmeny skúseností je garantovaná:
o prednášajúcimi pracovníkmi Astronomického ústavu SAV
o Bc. Petrom Kráčalíkom, predsedom Astronomického klubu Bratislava.

Ak ťa zaujal program akcie, chcel/a by si stráviť pár dní v Tatrách a dozvedieť sa zaujímavé informácie z oblasti astronómie, neváhaj a rezervuj si miesto na našej najlepšej akcii roka prostredníctvom rezervačného formuláru na konci článku. Prihlasovanie je možné do 30.6.2006

Zoznam prednášajúcich:
Augustín Skopal, RNDr. DrSc. , stelárne odd., Astronomický ústav SAV
Marek Husárik, Mgr. , odd. medziplanetárnej hmoty, Astronomický ústav SAV
Luboš Neslušan, RNDr. CSc., odd. medziplanetárnej hmoty, Astronomický ústav SAV
Vojtech Rušin, RNDr. DrSc. , odd. fyziky Slnka, Astronomický ústav SAV
Peter Kráčalík, Bc., Astronomický klub Bratislava
Ondrej Urban, Astronomický klub Bratislava
Michal Szeman, Astronomický klub Bratislava
Mária Jancová, Astronomický klub Bratislava


Finančné podmienky:

1.) Plnú cenu sústredenia spolu s vypočítanou cenou za dopravu a odpočítanou už zaplatenou zálohou je potrebné zaplatiť najneskôr 1 týždeň pred nástupom na sústredenie, t.j. do 7.augusta.

2.) V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:
od 20.7. do 4.8. storno poplatok vo výške 30% z ceny sústredenia
od 5.8. do 10.8. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny zabezpečenej dopravy (*)
od 11.8. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava

Kontaktná adresa pre zasielanie platieb:

Astronomický klub Bratislava
Romanova 22
851 02 Bratislava



Podmienky účasti:
- sústredenie je určené všetkým záujemcom o astronómiu do 26 rokov. Osoby prekračujúce túto vekovú hranicu sa môžu sústredenia zúčastniť po dohode s vedúcim sústredenia. Dolná veková hranica účastníkov nie je obmedzená.
- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.
- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetci účastníci sústredenia budú pravideľne informovaní o novinkách prostredníctvom bulletinu pre účastníkov AVS.

REZERVÁCIA: v súčasnosti rezervácia už nie je možná

Prihlásení účastníci:
1. Andrej Števko (Bratislava, doprava z Bratislavy) - platba ako člen AKB
2. Samuel Petrovič (Trenčín, doprava z Trenčína) - zaplatená záloha 1250,-
3. Eva Pifková (Bratislava, doprava z Bratislavy) - zaplatená záloha 1500,-
4. Hana Kapolková (Levice, individuálna doprava) - platba ako člen AKB
5. Michal Šustr (Trenčín, doprava z Trenčína) - zaplatený účastnícky poplatok
6. Matúš Kulich (Zvolen, individuálna doprava) - zaplatená záloha 1000,-

7. Lukáš Michálek (Voderady, individuálna doprava) - zaplatený účastnícky poplatok
8. Alžbeta Černeková (Trenčín, doprava z Trenčína) - zaplatená záloha 1000,-
9. Marek Maszay (Pusté Úľany, doprava z Bratislavy) - zaplatená záloha 1250,-
10. Júlia Horilová (Krušovce, doprava z Bratislavy TAM) - platba ako člen AKB
11. Peter Vanya (Soblahov, doprava z Trenčína) - zaplatený účastnícky poplatok
12. Samuel Beznák (Dubnica nad Váhom, individuálna doprava) - zaplatený účastnícky poplatok

13. Juraj Bátora (Bánovce nad Bebravou, individuálna doprava) - zaplatená záloha 50%
14. Tomáš Kyselica (Bánovce nad Bebravou, individuálna doprava) - zaplatená záloha 50%
15. Michal Peťovský Bánovce nad Bebravou, individuálna doprava) - zaplatená záloha 50%
16. Adam Chlapecka (Trenčín, doprava z Trenčína) - zaplatený účastnícky poplatok
17. Michal Gallovič (Trenčín, doprava z Trenčína) - zaplatená záloha 50%
18. Martin Polakovič (Malinovo, doprava z Bratislavy)

Prihlásení vedúci:
1. Bc. Peter Kráčalík - hlavný vedúci sústredenia
2. Mária Jancová - programová vedúca sústredenia
3. Ondrej Urban
4. Michal Szeman