Veľkonočné sústredenie na Dobrej Vode

 Astronomický klub Bratislava si pre všetkých mladých záujemcov o astronómiu pripravil k Veľkej noci víkendové sústredenie na Dobrej Vode.

Jedná sa o náučno-pobytovú akciu spojenú s prednáškami vedúcich a príp. účastníkov a množstvom zábavy a oddychu. Ponúkame ti tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.Názov akcie: veľkonočné sústredenie Dobrá Voda 2007
Termín: 13. - 15.4.2007 (od piatku do nedele) - 3 dni
Miesto konania: ŠvP Dobrá Voda
Maximálny počet účastníkov: 50
Cena: 700,-  (bez ohľadu na vek účastníka)
Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná z Bratislavy
Téma sústredenia: Vznik, vývoj a zánik vesmíru

Cena za spoločnú dopravu je uvedená v Bulletine č. 1.Fond na podporu astronómie

Astronomický klub Bratislava je správcom Fondu na podporu astronómie. Fond slúži na finančnú výpomoc záujemcom o účasť na sústredení, ktorí sú v horšej sociálnej, resp. ekonomickej situácií. Preto v prípade, že sa vás uvedené týka, máte možnosť písomne požiadať o získanie nenávratného príspevku na časť  účastníckeho poplatku, alebo príspevok na dopravu.

Podmienky žiadosti na získanie grantu nájdete po kliknutí na stránku Fondu alebo na mailovej adrese [email protected]. Žiadosti môžete posielať za uvedených podmienok do 30. marca.

Fond je financovaný v rámci rovnomenného projektu z grantu Nadácie SPP.Storno poplatky v prípade odhlásenia:
- odhlásenie v termíne 5.4. - 11.4. : storno vo výške 40% z ceny účastníckeho poplatku
- odhlásenie 12.4. alebo nenastúpenie: storno vo výške 100% z ceny účastníckeho poplatku

Informácie k spoločnej doprave
Bratislava: stretnutie na hlavnej stanici najneskôr o 12:00 !!!
- spoločne sa kupuje čtudentský cestovný lístok. Preto je potrebné, aby všetci mali so sebou nejaký študentský preukaz alebo ISIC. Cena lístka je 33,- , resp. 66,- spiatočný
Trnava: stretnutie na vlakovej stanici o 13:15 - pri bufete na 1.posch. , resp. neskôr na autobus. stanici nástupište 13 alebo 14. Autobus odchádza o 13:40

Pre tých, ktorí sa chystajú prísť samostatne až na Dobrú Vodu sa odkazujem na poslaný bulletin.

V prípade nejasností nám napíšte na [email protected].

Zoznam prihlásených účastníkov:
1. Marek Maszay (doprava individuálna) - možné uhradiť v deň sústredenia
2. Hanka Suchomelová (doprava individuálna) - možné uhradiť v deň sústredenia
3. Michal Bútor (doprava z Bratislavy) - poplatok uhradený
4. Veronika Konušíková (individuálna doprava) - poplatok uhradený
5. Katarína Konušíková (individuálna doprava) - poplatok uhradený
6. Viera Konušíková (individuálna doprava) - poplatok uhradený
7. Mišo Szeman (z Bratislavy) - možné uhradiť v deň sústredenia
8. Maťo Polakovič (z Bratislavy) - možné uhradiť v deň sústredenia
9. Viktor Janikovský (individuálna doprava) - poplatok uhradený
10. Juraj Knapec (individuálna doprava) - poplatok uhradený
11. Samko Petrovič (individuálna doprava)
12. Adam Chlapečka (individuálna doprava) - poplatok uhradený
13. Michal Gallovič (individuálna doprava) - poplatok uhradený
14. Mišo Šustr (individuálna doprava)
15. Miriam Novotná (individuálna doprava) - poplatok uhradený
16. Andrej Števko (z Bratislavy) - možné uhradiť v deň sústredenia
17. Ján Mikula (z Bratislavy) - možné uhradiť v deň sústredenia
18. Eva Suchomelová (individuálna doprava) - možné uhradiť v deň sústredenia
19. Danka Suchomelová (individuálna doprava) - možné uhradiť v deň sústredenia

Zoznam vedúcich:
1. Bc. Peter Kráčalík - hlavný vedúci sústredenia
2. Mária Jancová - programová vedúca sústredenia
3. Ondrej Urban
4. Mária Šedivá
5. Júlia Horilová
6. Hana Kapolková