Astronomická výmena skúseností 2007

Astronomický klub Bratislava v spolupráci s pracovníkmi Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici pre vás aj v tomto roku pripravuje ASTRONOMICKÚ VÝMENU SKÚSENOSTÍ. Jedná sa o náučno-pobytovú akciu spojenú s prednáškami vedúcich, účastníkov a pracovníkov Astronomického ústavu SAV, návštevou pracovísk ústavu a množstvom zábavy a oddychu.


Názov akcie: Astronomická výmena skúseností 2007

Termín: 22. - 29.7.2007 (od nedele do nedele) - 8 dní
Miesto konania: Tatranská Lomnica, ŠvP 1. máj
Počet účastníkov: 16
Cena: len 2750,-  (bez ohľadu na vek účastníka)
Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná po trase Bratislava - Žilina - Poprad


Informácie k spoločnej doprave:
Spoločná doprava sa týka žiakov a študentov všetkých typov škôl. Lístky na vlak sú kupované spoločne so zľavou pre žiakov a študentov. Je preto potrebné, aby všetci záujemcovia o spoločnú dopravu mali pri sebe platný žiacky preukaz vydaný Železničnou spoločnosťou, a.s. alebo platný študentský preukaz ISIC.
Cena za spoločnú dopravu bude uvedená bude uvedená v blízkej dobe na tejto stránke.


A čo sa bude diať za ten týždeň?

ASTRONOMICKÝ PROGRAM:
* prednášky vedúcich, odborných pracovníkov astronomického ústavu a záujemcov z radov účastníkov
* návšteva pracovísk Astronomického ústavu SAV
* návšteva meteorologického pracoviska v Starej Lesnej
* pozorovania Slnka a nočnej oblohy

NEASTRONOMICKÝ PROGRAM:
* celodenný turistický výlet
* niekoľko kratších výletov
* rôzne hry, súťaže
* večerný program, ....

Zároveň stretneš veľa nových kamarátov s podobnými záujmami a priblížiš sa odbornejšej činnosti astronóma.

Odborná náplň Astronomickej výmeny skúseností je garantovaná:
* prednášajúcimi pracovníkmi Astronomického ústavu SAV 
* Bc. Petrom Kráčalíkom, predsedom Astronomického klubu Bratislava.

Zoznam prednášajúcich:
zverejníme v najbližšej dobe


Finančné podmienky a storno poplatky:

1.) Zálohu na sústredenie vo výške min. 50% je potrebné zaplatiť do 30.6.2007. Platbu je možné uhradiť:

a) na astronomickom krúžku v čase jeho konania
b) poštovou poukážkou na adresu Astronomický klub Bratislava, Romanova 22, 851 02 Bratislava

Plnú cenu sústredenia spolu s vypočítanou cenou za dopravu a odpočítanou už zaplatenou zálohou je potrebné zaplatiť najneskôr do 16. júla.

Tieto finančné podmienky nie sú platné pre členov Astronomického klubu Bratislava, ktorým budú tieto oznámené po prihlásení na sústredenie.

2.) V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:

od 1.7. do 15.7. storno poplatok vo výške 30% z ceny sústredenia
od 16.7. do 18.7. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
od 19.7. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava

Podmienky účasti:
- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.

- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetci účastníci sústredenia budú pravidelne informovaní o novinkách prostredníctvom bulletinu pre účastníkov AVS.Prihlásení účastníci
1. Marek Maszay, Pusté Úľany (doprava z Bratislavy) - AKB
2. Mišo Szeman, Malinovo (doprava z Bratislavy) - AKB
3. Maťo Riška, Bratislava (doprava zatiaľ neudaná) - VIP AKB - zaplatené
4. Roman Riška, Bratislava (doprava zatiaľ neudaná) - VIP AKB - zaplatené
5. Peťo Vanya, Mnichova Lehota (doprava z Trenčína)
6. Lenka Racková, Trnava (doprava spoločná, zatiaľ nešpecifikovaná)
7. Zuzana Baxová, Trenčín (doprava individuálna) - zaplatené
8. Adam Chlapečka, Trenčín (doprava z Trenčína) - zaplatená záloha 1400,-
9. Juraj Knapec, Šaštín - Stráže (doprava z Bratislavy) - zaplatená záloha 2000,-
10. Samko Petrovič, Trenčín (doprava z Trenčína) - zaplatená záloha 1400,-
11. Hanka Buchholcerová, Bratislava (doprava z Bratislavy) - zaplatené
12. Martin Ondrušek, Bratislava (doprava zatiaľ nešpecifikovaná) - zaplatené
13. Peter Kosec, Trenčín (doprava z Trenčína) - zaplatené
14. Mišo Bútor, Modra (doprava z Bratislavy) - zaplatené
15. Andrea Lešková, Šarišské Dravce (doprava individuálna) - zaplatené
16. Mišo Šustr, Trenčín (doprava z Trenčína) - zaplatené
17. Veronika Dvoranová, Šurany (doprava z Bratislavy)

Prihlásení vedúci:
1. Bc. Peter Kráčalík - hlavný vedúci sústredenia
2. Mária Jancová - programová vedúca sústredenia
3. Ondrej Urban
4. Mária Šedivá
5. Júlia Horilová
6. Hana Kapolková