Iné typy astronomických akcií

Astronomický klub Bratislava na svojom portáli ponúka možnosť zverejniť svoje akcie nielen hvezdárňam a Astronomickému ústavu SAV, ale aj vám, jednotlivcom, klubom, krúžkom, či iným priaznivcom astronómie.

V prípade, že viete o nejakej chystanej astronomickej akcii vo vašom okolí alebo sami akciu chystáte, napíšte nám o tom. Tiež nám môžete poslať článok s dojmami s už uskutočnenej akcie. Veríme, že takto prispejete k tomu, aby sa spolu stretávalo väčšie množstvo priaznivcov astronómie.


 Najbližšie pozorovanie