Pobytové akcie astronomického klubu

Astronomický klub Bratislava pripravuje pre žiakov základných a študentov stredných a vysokých škôl niekoľko pobytových akcií:

  • Víkendové pozorovateľské expedície (na jar a na jeseň)
  • Astronomická výmena skúseností (v letných mesiacoch)
  •  

Víkendové astronomické expedície

Od roku 2014 prestal Astronomický klub Bratislava organizovať víkendové sústredenia. Namiesto toho budú pre vás pripravené víkendové astronomické expedície. V čom je zmena? Po stanovení termínu expedície bude na stránke uvedená približná cena a približné miesto akcie. Konkrétne miesto sa určí na základe počtu záujemcov (napríklad sa prenajme chata a pod.) a stanovenej ceny. Strava sa zabezpečí niekde v blízkosti, resp. môže byť aj individuálna. Touto zmenou sa zároveň zabezpečí to, že nebude potrebné rušiť sústredenie z dôvodu jeho nenaplnenia.

Obsah expedície sa v podstate nemení. Budú pre vás organizované prednášky a pozorovania. 

Najbližšia astronomická expedícia: termín nie je daný, sledujte prosím stránku.


Astronomická výmena skúseností

Astronomická výmena skúseností bude od roku 2013 riešená formou týždňového astronomického semináru. Miesto pobytu bude v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách, len približne 100 metrov od Astronomického ústavu SAV. V roku 2014 a nasledujúcich budeme ubytovaní v trojhviezdičkovom hoteli Forton.

Prednášky sú organizované v spolupráci s pracovníkmi Astronomického ústavu SAV, niektoré si pripravujú samotnými účastníkmi. Okrem prednášok pripravujeme exkurzie v areáli astronomického ústavu a tiež na vysokohorských observatóriách. Nebudú chýbať ani workshopy, pri ktorých si účastníci vyskúšajú aj praktické vedomosti. Nechýba ani celodenný výlet, príp. niekoľko kratších výletov do okolia.

Najbližšia AVS sa bude organizovať v letných mesiacoch v roku 2015. 


O všetkých akciách sú informovaní riešitelia Astronomického korešpondenčného semináru, informácia o nich je tiež na portáli vesmir.sk a v prípade potreby tieto informácie zasielame aj tým, ktorí si požiadali o zasielanie noviniek z portálu vesmir.sk