Astronomická výmena skúseností 2008

Astronomický klub Bratislava v spolupráci s pracovníkmi Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici pre vás aj v tomto roku pripravuje ASTRONOMICKÚ VÝMENU SKÚSENOSTÍ. Jedná sa o náučno-pobytovú akciu spojenú s prednáškami vedúcich, účastníkov a pracovníkov Astronomického ústavu SAV, návštevou pracovísk ústavu a množstvom zábavy a oddychu.


Názov akcie: Astronomická výmena skúseností 2008
Termín: 24. - 31.8.2008 (od nedele do nedele) - 8 dní
Miesto konania: Tatranská Lomnica, ŠvP 1. máj
Počet účastníkov: posledné 3 voľné miesta
Cena: len 2750,- /  91,28 € (bez ohľadu na vek účastníka)
Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná po trase Bratislava - Žilina - Poprad
 


Informácie k spoločnej doprave:
Spoločná doprava sa týka žiakov a študentov všetkých typov škôl. Lístky na vlak sú kupované spoločne so zľavou pre žiakov a študentov. Je preto potrebné, aby všetci záujemcovia o spoločnú dopravu mali pri sebe platný žiacky preukaz vydaný Železničnou spoločnosťou, a.s. alebo platný študentský preukaz ISIC.
Cena za spoločnú dopravu bude uvedená v Bulletine pre účastníkov AVS.


Čo na vás čaká na AVS 2008?

V astronomickej časti programu na vás budú čakať pracovníci astronomického ústavu so svojimi pútavými prednáškami, tiež si budete môcť vypočuť niekoľko prednášok z radov vedúcich a, ako napovedá aj názov akcie, dúfame, že si budeme môcť vypočuť aj niekoľko vašich prednášok (od toho názov výmena skúsensotí)

Navštívime astronomický ústav v Starej Lesnej spolu s meteorologickým pracoviskom a fakultatívne tiež koronografické observatórium na Lomnickom štíte.

Na AVS budeme mať vždy k dispozícií náš ďalekohľad spolu so slnečným filtrom, ktorý bude všetkým účastníkom kedykoľvek k dispozícií na pozorovania.

V neastronomickej časti programu máme pre vás pripravených množstvo hier a súťaží o skvelé ceny na konci pobytu.

Ako býva zvykom, nebude ani tentokrát chýbať jeden celodenný a niekoľko kratších turistických výletov (keď už sme v Tatrách), ktoré budú v ťažšom a ľahšom variante.

Aký si spravíme večerný program, to už bude záležať len od našej fantázie a záujmu.


Zároveň na AVS určite stretnete veľa nových kamarátov s podobnými záujmami a priblížite si odbornú činnosť astronómov.

Odborná náplň Astronomickej výmeny skúseností je garantovaná:

 • prednášajúcimi pracovníkmi Astronomického ústavu SAV
 • Bc. Petrom Kráčalíkom, predsedom Astronomického klubu Bratislava.

Zoznam prednášajúcich: zverejníme v najbližšej dobeFinančné podmienky a storno poplatky:

1.) Zálohu na sústredenie vo výške min. 50% je potrebné zaplatiť do 15.7.2008. Platbu je možné uhradiť:

a) na astronomickom krúžku v čase jeho konania

b) poštovou poukážkou na adresu Astronomický klub Bratislava, Romanova 22, 851 02 Bratislava

c) prevodom z účtu na účet astronomického klubu 2629100905 / 1100 Tatra banka, a.s. Bratislava

Plnú cenu sústredenia spolu s vypočítanou cenou za dopravu a odpočítanou už zaplatenou zálohou je potrebné zaplatiť najneskôr do 10. augusta.

Tieto finančné podmienky nie sú platné pre členov Astronomického klubu Bratislava, ktorým budú tieto oznámené po prihlásení na sústredenie.

2.) V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:

od 16.7. do 31.7. storno poplatok vo výške 30% z ceny sústredenia
od 1.8. do 20.8. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
od 21.8. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava

Podmienky účasti:
- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.

- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetci účastníci sústredenia budú pravidelne informovaní o novinkách prostredníctvom bulletinu pre účastníkov AVS. Prvý bulletin vyjde začiatkom júla, druhý začiatkom augusta.


Prihlásení účastníci:

 1. Marek Maszay, Pusté Úľany
 2. Kamila Součková, Bratislava
 3. Peter Hutár, Bratislava
 4. Valéria Rečková, Hlohovec
 5. Michal Zajaček, Malacky
 6. Juraj Knapec, Šaštín - Stráže
 7. Martin Riška, Bratislava
 8. Valentína Mlkvá, Bratislava
 9. Barbora Šedivá, Trenčín
 10. Samuel Petrovič, Trenčín
 11. Nicol Vargová, Holíč
 12. Michal Szeman, Malinovo
 13. Adam Chlapečka, Trenčín
 14. Peter Pikuliak, Čadca (od stredy !!!)
 15. Marián Michalík, Čadca (od stredy !!!)
 16. Peter Kosec, Trenčín
 17. Patrik Švančara, Trenčín
 18. Peter Chmulik, Čadca
 19. Ondrej Urban, Trenčín
 20. Hana Suchomelová, Trenčín
 21. Tatiana Margušová, Bratislava
 22. Dávid Smatana, Partizánske
 23. Maroš Gajdošík, Zvolen

 Prihlásení vedúci:

 1. Bc. Peter Kráčalík - hlavný vedúci sústredenia
 2. Mária Jancová - programová vedúca sústredenia
 3. Bc. Mária Šedivá
 4. Júlia Horilová
 5. Hana Kapolková