Jesenné víkendové sústredenie - Zliechov 2008

Po vydarenej Astronomickej výmene skúseností v auguste v Tatranskej Lomnici sa môžu všetci záujemci o spoločné astronomické stretnutie tešiť opäť. Astronomický klub Bratislava si pre všetkých mladých záujemcov o astronómiu pripravil opäť víkendové sústredenie. Ako v apríli, tentoraz opäť zavítame do Zliechova (blízko Ilavy).

Jedná sa o náučno-pobytovú akciu spojenú s prednáškami vedúcich a príp. účastníkov a množstvom zábavy a oddychu. Ponúkame ti tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

Názov akcie: jesenné víkendové sústredenie Zliechov 2008
Termín: 15.11. - 17.11.2008 (od soboty do pondelka) - 3 dni voľna (17.11. je sviatok)
Miesto konania: ŠvP Zliechov

Maximálny počet účastníkov: 40
Cena: 650,-   (21,58 € - konv. kurz 1€ = 30,1260 Sk)
Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná z Bratislavy
Téma sústredenia: Malý kurz astronómie

 


Storno poplatky:

V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:

od 1.11. do 8.11. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
od 9.11. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava
 


Podmienky účasti:
- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.

- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetci účastníci sústredenia budú pravidelne informovaní o novinkách prostredníctvom bulletinu pre účastníkov sústredenia.
 


Prihlásení účastníci

 1. Nicol Vargová, doprava z Bratislavy
 2. Kamila Součková, doprava z Bratislavy
 3. Peter Pikuliak, doprava z Bratislavy
 4. Andrea Peniažková, doprava z Bratislavy
 5. Michal Szeman, doprava z Bratislavy
 6. Peter Chmulik, doprava z Bratislavy (tam)
 7. Marián Michalík, doprava z Bratislavy
 8. Marek Maszay, doprava z Bratislavy
 9. Matúš Kocka, individuálna doprava
 10. Hana Suchomelová, doprava z Trenčína
 11. Samuel Petrovič, doprava z Trenčína
 12. Adam Chlapečka, doprava z Trenčína
 13. Jaroslav Krkoska, doprava z Bratislavy
 14. Michaela Brchnelová, doprava z Bratislavy
 15. Libor Burian, doprava z Bratislavy
 16. Juraj Knapec, doprava z Bratislavy
 17. Peter Kosec, doprava z Trenčína
 18. Alžbeta Černeková, doprava z Trenčína
 19. Andrea Lešková, individuálna doprava
 20. Ján Ščavnický, individuálna doprava
 21. Kristína Ščavnická, individuálna doprava
 22. Hana Buchholcerová, doprava z Bratislavy
 23. Dávid Smatana, individuálna doprava
 24. Ján Mikula, doprava z Bratislavy
 25. Juraj Jonák, doprava z Trenčína
 26. Veronika Dvoranová, doprava z Bratislavy

Prihlásení vedúci:

 1. Bc. Peter Kráčalík - hlavný vedúci sústredenia
 2. Bc. Mária Šedivá - programová vedúca sústredenia
 3. Hana Kapolková
 4. Júlia Horilová
 5. Ondrej Urban