Jarné astronomické sústredenie: Dobrá Voda 2009

Koncom prvého štvrťroku medzinárodného roku astronómie si pre mladých záujemcov o astronomický víkend pripravil Astronomický klub Bratislava opäť víkendové sústredenie. Po dlhom čase opäť navštívime Dobrú Vodu. Sústredenie sa uskutoční v termíne 27. - 29. marca 2009.

Jedná sa o náučno-pobytovú akciu spojenú s prednáškami vedúcich a príp. účastníkov a množstvom zábavy a oddychu. Ponúkame ti tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

Názov akcie: jarné víkendové sústredenie Dobrá Voda 2009
Termín: 27.3. - 29.3.2009 (od piatka do nedele)
Miesto konania: ŠvP Dobrá Voda

Maximálny počet účastníkov: 40
Cena: 26,50 €   (798,34 Sk - konv. kurz 1€ = 30,1260 Sk)
Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná z Bratislavy a z Trenčína 


Bližšie informácie:

Tak ako na začiatku organizovania sústredení v roku 2004 sa opäť vraciame do školy v prírode na Dobrej Vode. Symbolicky sa tak stáva práve počas 10. výročia vzniku Astronomického klubu Bratislava.

Počas sústredenia si vypočujete niekoľko prednášok, k dispozícií vám bude na pozorovanie ďalekohľad astronomického klubu. V neastronomickej časti sústredenia zažijete veľa zábavy počas súťaží o zaujímavé ceny. Nebude chýbať ani tradičný výlet k hradu.

Na sústredenie sa môžete prihlásiť v spodnej časti tohto článku. Sústredenie je určené pre záujemcov o astronómiu vo veku 13 - 26 rokov. Výnimky povoľuje organizátor. Organizátor si tiež vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku v prípade nesplnenia vekových podmienok alebo v prípade vyditeľného nezáujmu účastníka o sústredenie (napr. počas predchádzajúcich akcií).

Prihláška vyplnená cez formulár na tejto stránke je záväzná. V prípade odhlásenia sa sú platné tieto storno poplatky:

 • od 16.3. do 24.3. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
 • od 25.3. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava

Účastníci dostanú mailom Bulletin pre účastníkov sústredenia, kde nájdu podrobnejšie a konkrétne informácie týkajúce sa sústredenia približne 2 týždne pred termínom sústredenia.


Platba za sústredenie

Prihlásení účastníci sú povinní zaplatiť do 15. marca zálohu vo výške 50% z ceny sústredenia, v prípade záujmu o spoločnú dopravu aj s cenou za dopravu (upresníme v najbližšej dobe).

V prípade, že záloha nebude do 15. marca pripísaná na účte klubu, bude účastník zmazaný.

Platbu je možné uhradiť:

1. Prevodom na účet klubu č. 2629100905 / 1100 Tatra banka, a.s. Bratislava

do poznámky uveďte meno, v prípade dopravy aj (BA), resp. (TN)

2. bankovou zloženkou na výber hotovosti na adresu: Astronomický klub Bratislava, Romanova 22, 851 02 Bratislava

do poznámky uveďte meno, v prípade dopravy aj (BA), resp. (TN)

3. platbou v hotovosti na astronomickom krúžku

Prosíme, neposielajte nám peniaze bankovou zloženkou na účet, takáto platba sa veľmi ťažko identifikuje a nepríde včas.


Prihlasovanie účastníkov

Prihlasovanie je v súčasnosti ukončené.

V prípade otázok môžete kontaktovať organizátorov pomocou mailu.


Prihlásení účastníci

 1. Kamila Součková, doprava z Bratislavy
 2. Michal Szeman, doprava z Bratislavy
 3. Nicol Vargová, individuálna doprava
 4. Michaela Brchnelová, doprava z Bratislavy
 5. Marek Maszay, doprava z Bratislavy
 6. Samuel Petrovič, doprava z Trenčína
 7. Veronika Dvoranová, individuálna doprava
 8. Juraj Knapec, individuálna doprava
 9. Ján Mikula, doprava z Bratislavy
 10. Peter Matus, doprava z Bratislavy
 11. Peter Hutár, doprava z Bratislavy
 12. Mária Šedivá, doprava z Bratislavy
 13. Barbora Šedivá, doprava z Trenčína
 14. Petra Hyroššová, doprava z Bratislavy
 15. Adam Chlapečka, doprava z Trenčína
 16. Dávid Smatana, individuálna doprava
 17. Hana Suchomelová, individuálna doprava
 18. Libor Burian, doprava z Bratislavy

Prihlásení vedúci:

 1. Bc. Peter Kráčalík - hlavný vedúci sústredenia
 2. Mária Jancová - programová vedúca sústredenia
 3. Hana Kapolková
 4. Júlia Horilová
 5. Ondrej Urban