Dobrá Voda 2009 - nové zážitky

Je už pravidlom, že vedúci Astronomického klubu Bratislava si pripravia pre mladých záujemcov o astronómiu s príchodom jari víkendové sústredenie. Inak tomu nebolo ani v tomto roku. Počas predĺženého víkendu 27. - 29. marca sme sa opäť stretli v dedinke Dobrá Voda, aby sme tu prežili nádherné astronomicko - neastronomické chvíle. Ako bolo sa dozviete v tomto článku.

Je už pravidlom, že vedúci Astronomického klubu Bratislava si pripravia pre mladých záujemcov o astronómiu s príchodom jari víkendové sústredenie. Inak tomu nebolo ani v tomto roku. To, že sme si zvolili Dobrú Vodu bolo symbolické. Aj keď klub v tomto roku oslavuje svoje 10. narodeniny, presne pred 5-mi rokmi sa na pôde tunajšej školy v prírode uskutočnilo prvé astronomické sústredenie. Ako prebiehalo to tohtoročné?

Prípravy na sústredenie sa zvyčajne začínajú už mesiac alebo dva pred samotným sústredením. Inak tomu nebolo ani pri príprave tohto sústredenia. Prvým problémom bolo vybratie miesta, kde by sa mohlo sústredenie uskutočniť. Po dlhom vzájomnom presviedčaní a radení sme sa rozhodli pre Dobrú Vodu, kde už veľmi dobre poznáme priestory, kolektív pracovníkov a areál a obec s hradom presne vyhovuje našim potrebám (už majú aj mobilný signál). Po určení a zabezpečení miesta pobytu sme stanovili výšku účastníckeho poplatku. Aj keď bola táto cena navýšená oproti minulým akciám z dôvodu neustáleho rastu cien za ubytovanie a stravu v školách v prírode, našlo sa veľa nadšencov, ktorí neváhali ani na chvíľku a začali sa hlásiť už v prvé dni, kedy bolo prihlasovanie na našich stránkach spustené.

V piatok 27. marca prišlo na Dobrú Vodu spolu 17 účastníkov a 5 vedúcich. Väčšina účastníkov sa navzájom dlhšie poznala, či už z našich predošlých akcií, alebo z rôznych pozorovaní a pod. V tomto duchu sa niesol aj začiatok sústredenia, kedy sme vynechali klasické predstavovanie, ale prešli sme rovno k programu. Hlavná téma sústredenia nebola tentokrát astronomická, ale celý víkend sa niesol v znamení univerzity, v ktorej študenti (účastníci) pod dohľadom svojich pedagógov (vedúci) riešili rôzne úlohy, ako napríklad ročníkový projekt, ktorý spočíval v prednesení vybranej zaujímavej astronomickej témy. Myslíme si, že témy prednášok v rámci ročníkového projektu boli zaujímavé, o čom svedčí aj ich prednes študentami v jednotlivých krúžkoch. Ale pekne po poriadku. Hneď v piatok pred večerou sa zišli študenti aj vedenie Fakulty sústredení a výmen skúseností Slovenskej astronomickej univerzity na slávnostnej imatrikulácií. Po krátkom prejavu a prísahe boli všetkým rozdané formuláre, ktoré bolo potrebné vyplniť a podľa ktorých boli študenti zadelení do krúžkov. Nakoniec sme do štyroch krúžkov zadelili spolu 16 študentov. Predmety, ktoré mali študenti zapísané v indexoch boli úlohy určené pre jednotlivcov aj pre celý krúžok.

Po večeri nasledovala ešte Ondatríkova prednáška o aktívnych galaxiách, po nej voľná, mierne šialená (ako vždy) astronomická zábava v duchu rôznych spoločensko-nespoločenských hier. Tá sa samozrejme pretiahla až do neskorej noci, čo bolo vidieť na ospalých tvárach niekoľkých účastníkov.

V sobotu predobedom bola naplánovaná moja prednáška o pripravovanom teleskope Jamesa Webba. Po nej sa už študenti po jednotlivých krúžkoch venovali svojim predmetom, ktoré vyučovali Hanka a Horalka. Konkrétne sa jednalo o dve praktiká. Pripravené boli aj večerné pozorovacie praktiká, kvôli zlému počasiu sa nakoniec žiaľ nekonali.

Po krátkej poobednej prestávke sme sa vybrali na spoločný výlet, pokiaľ je ešte relatívne pekné počasie. Tentokrát to nebola cesta na hrad ale k neďalekému kúpalisku, ktoré sme si predtým obzreli. Počas výletu riešili účastníci množstvo úloh, ktoré sa im potom započítavali ako mimoškolské aktivity do celkového hodnotenia v rámci študijných výsledkov. Poobedie ubehlo celkom rýchlo, do večere zostávala ešte približne 1,5 hodinka, ktorú sme vyplnili sladkým ničnerobením.

Ešte aj pred večerou si študenti opakovali témy, ktoré po večeri prednášali ostatným študentom a pedagógom. Prednáškami v rámci ročníkového projektu skončili sobotné astronomické aktivity, keďže pozorovať sa kvôli zlému počasiu nedalo. Ani po ukončení astronomickej časti sa však zábava neskončila. Namiesto toho sa rozbehli voľné neastronomické aktivity typu šarády. Zábava pokračovala opäť až do neskorej noci, niektorí z nás si ešte aj počkali, aby na vlastnej koži zažili "prechod času".

Spať sme individuálne priebežne odchádzali, čo spôsobilo tiež rovnaký "spoločný" nástup na raňajky. Na tie prišli všetci, no približne v 10-minútových intervaloch. Keďže sme "astronomická spoločnosť", nie je nič lepšie, ako vychutnať si raňajky všetci za jedným stolom podľa hesla, že dobrých ludí sa všade veľa zmestí (asi sme boli veľmi dobrí, lebo sa nás tam ozaj veľa naskladalo).

Nedeľné predpoludnie sa nieslo v znamení Hankinej prednáške o pozorovaniach, ktorej čas bol adekvátne prispôsobený "spánkovým potrebám" účastníkov. Po prednáške sa už vedúci odobrali do izby, aby vyhodnotili jednotlivé školské aj mimoškolské aktivity študentov univerzity. O pol 12tej sa všetci zišli v spoločenskej miestnosti, kde prebehla slávnostná promócia a boli študentom odovzdané diplomy o ukončení štúdia na univerzite a študenti najlepšieho krúžku boli odmenení aj vecnými cenami.

Po obede už neostávalo nič iné, len sa pobaliť a odobrať sa domov za našimi každodennými starosťami. Myslím, že môžem povedať za všetkých vedúcich a dúfam, že aj za väčšinu účastníkov, že sme prežili naozaj krásne víkendové sústredenie a verím, že sa opäť čoskoro všetci uvidíme na najbližšej plánovanej akcií, ktorou bude na prelome júla a augusta Astronomická výmena skúseností 2009 v Tatranskej Lomnici.

Na záver ešte niekoľko zaujímavých faktov:

zadelenie do krúžkov

1. krúžok: Kamila, Mišo, Peťa, Adam

2. krúžok: Libor, Miška, Peťo, Janči

3. krúžok: Máriš, Samko, Barborka, Nicol

4. krúžok: Verča, Juro, Sushi, Marek (víťazný krúžok)

vedenie univerzity a fakulty(pedagogický zbor)

Peťo - rektor univerzity

Mária - dekanka fakulty

Horalka - tútorka študijného programu

Hanka - študijná referentka

Ondatrík - pedel

celkové výsledky dosiahnuté krúžkami

1. miesto: krúžok č. 4 (34 bodov)

2. miesto: krúžok č. 2 (33 bodov)

3. miesto: krúžok č. 3 (32 bodov)

4. miesto: krúžok č. 1 (31 bodov)

Účastníci môžu na komunikáciu navzájom využiť klubový mailinglist sústredenia alebo tiež diskusné fórum.