Astronomická výmena skúseností 2009

Astronomický klub Bratislava v spolupráci s pracovníkmi Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici si pre vás aj v Medzinárodnom roku astronómie pripravili jedinú a jedinečnú Astronomickú výmenu skúseností 2009. AVS je náučno-pobytová akcia, v ktorej sa prednášky vedúcich, účastníkov a pracovníkov Astronomického ústavu SAV striedajú s návštevou pracovísk ústavu a množstvom zábavy a oddychu. Sústredenie zrušené !!!

 

 

Názov akcie: Astronomická výmena skúseností 2009
Termín: 26.7. - 2.8.2009 (od nedele do nedele) - 8 dní
Miesto konania: Tatranská Lomnica, ŠvP 1. máj
Počet účastníkov: max. 40
Cena: 100 € /  3012,60 Sk (bez ohľadu na vek účastníka)
Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná po trase Bratislava - Žilina - Poprad


Súhrnné informácie o AVS 2009:

Je dobrým zvykom, že pred každou akciou organizovanou Astronomickým klubom Bratislava obdržia účastníci akcie obsiahli Bulletin pre účastníkov. Inak tomu nebude ani v prípade AVS 2009. Na približne 15 stranách sa dozviete všatko potrebné o programe, účastníkoch, vedúcich, o tom ako a kde zaplatiť účastnícky poplatok a pod. Bulletin č. 1 sa zasiela účastníkom koncom júna, Bulletin č. 2 príde približne týždeň pred sústredením.


Informácie k spoločnej doprave:
Spoločná doprava sa týka žiakov a študentov všetkých typov škôl. Lístky na vlak sú kupované spoločne so zľavou pre žiakov a študentov. Je preto potrebné, aby všetci záujemcovia o spoločnú dopravu mali pri sebe platný žiacky preukaz vydaný Železničnou spoločnosťou, a.s. alebo platný študentský preukaz ISIC.

Cena za spoločnú dopravu bude uvedená v Bulletine pre účastníkov AVS.


Čo na vás čaká na AVS 2009?

V astronomickej časti programu pripravujeme v spolupráci s pracovníkmi astronomického ústavu pútavé prednášky. Okrem toho si prednášky pripravujú aj vaši vedúci, v prípade záujmu dúfame, že sa budeme môcť tešiť aj na prednášky od účastníkov, aby sa tak naplnila výmena skúseností.

Plánujeme tiež navštíviť astronomický ústav v Starej Lesnej (prezrieme si observatóriá ústavu, tiež sa dozvieme čosi o histórií a práci na astronomickom ústave) a na koronografickom observatóriu na Lomnickom štíte. V prípade záujmu účastníkov tiež navštívime aj meteorologické pracovisko na Skalnatom plese.

Na AVS budeme mať vždy k dispozícií náš ďalekohľad spolu so slnečným filtrom, ktorý bude všetkým účastníkom kedykoľvek k dispozícií na pozorovania.

Novinkou v tomto roku budú rôzne astronomické workshopy. Účastníci budú môcť prezentovať svoje rôzne astronomické práce, prezentovať rôzne astronomické krúžky a pod.

V neastronomickej časti programu máme pre vás pripravených množstvo hier a súťaží o skvelé ceny na konci pobytu.

Plánujeme tiež jeden celodenný výlet, niekoľko kratších výletov a tiež výlet na Skalnaté pleso, príp. Lomnický štít. Účastník si bude môcť vybrať medzi ľahším a ťažším variantom výletu. Tiež návšteva Lomnického štítu je riešená ako fakultatívny výlet.

Aký si spravíme večerný program, to už bude záležať len od našej fantázie a záujmu.


Zároveň na AVS určite stretnete veľa nových kamarátov s podobnými záujmami a priblížite si odbornú činnosť astronómov.

Odborná náplň Astronomickej výmeny skúseností je garantovaná:

  • prednášajúcimi pracovníkmi Astronomického ústavu SAV
  • Bc. Petrom Kráčalíkom, predsedom Astronomického klubu Bratislava.

Zoznam prednášajúcich: zverejníme v priebehu júna.Z dôvodu malého počtu prihlásených záujemcov sme boli nútení sústredenie zrušiť !!!