Pozorovania prechodu Venuše - VENUS TRANSIT 2004

Informácie o priebehu pozorovania a iné informácie, ktoré sa týkajú pozorovaní 8. júna

V utorok 8. júna sa na bratislavskom Slavíne uskutočnilo pozorovanie prechodu Venuše cez disk Slnka, ako aj meranie časov dotykov Venuše v rámci projektu Venus Transit.

O možnosti zapojenia študentov škôl do meraní boli informované nasledovné školy:

* Stredná geodetická škola v Bratislave
* Gymnázium Groslingova
* Gymnázium Jura Hronca
* Gymnázium Vazovova

no merania sa za školy zúčastnili len žiaci 3.B zo Strednej geodetickej školy v Bratislave.

V utorok bolo od rána vynikajúce počasie s teplotou nad 25 stupňov. Výhoda bezoblačnej oblohy nám nádherne pomohla pri zaznamenávaní tohto javu. Pozorovanie bolo robené pomocou projekčnej metódy ako aj priamo cez okuláre s ďalekohľadom na to prispôsobeným.

Informácie pre účastníkov projektu

V prípade, že máte záujem o fotografie, prezrite si našu fotogalériu a prípadne sa nám ozvite telefonicky alebo mailom.

Do projektu sa zapojili:
- študenti 3.B Strednej geodetickej školy v Bratislave
- pracovníci katedry geodetických základov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
- členovia Astronomického klubu Bratislava.

Špeciálne by sme sa chceli poďakovať:
- p. Ing. Ďungelovi, riaditeľovi SGŠ v Bratislave
- p. Ing. Pružincovej, triednej profesorke 3.B
- p. Ing. Husárovi, PhD. , vyučujúcemu astronómie na KGZA SvF STU
za pomoc pri organizácií študentov a pri meraní.

Všetky informácie o projekte poskytne koordinátor na adrese:

Astronomický klub Bratislava
Peter Kráčalík
Romanova 22
851 02 Bratislava
mailom na: [email protected]
telefonicky na: 0908/52 63 81 alebo večer na 02 / 63 82 35 94