Jarné sústredenie: Detvianska Huta 2010

Astronomický klub Bratislava v apríli tohto roku zorganizuje pre mladých astronómov jarné astronomické sústredenie, ktoré sa tentokrát uskutoční v Detvianskej Hute. Počas aprílového víkendu si vypočujete niekoľko prednášok, zúčastníte sa pozorovania a hlavne zažijete veľké množstvo zábavy.

Jedná sa o náučno-pobytovú akciu plnú prednášok, pozorovaní spojenú s množstvom zábavy a hier. Ponúkame vám tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

Z dôvodu malého počtu prihlásených účastníkov sa bude konať alternatívne sústredenie v Lutišiach.

Termín: 16.4. - 18.4.2010 (od piatka do nedele)
Miesto konania: Chata Barborka a chata Hanka, Lutiše

Maximálny počet účastníkov: 14

Cena: 25 € (ubytovanie, strava, program), v cene je zarátaný aj príspevok na stravu

Pre členov Astronomického klubu Bratislava je cena za sústredenie vo výške 23 € (členovia musia mať riadne uhradený členský príspevok za rok 2010)

Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná z Bratislavy, prístup z Trenčína .


Fond na podporu astronómie

Na alternatívu sústredenia v Lutišiach platia podmienky, ktoré boli uvedené pre grantové kolo platné pre sústredenie v Detvianskej Hute. Účastníci, ktorí si podali žiadosť o príspevok z Fondu na podporu astronómie v prípade schválenia žiadosti získajú príspevok na ubytovanie v Lutišiach.

Fond na podporu astronómie je financovaný z finančnej podpory Nadácie SPP.


Storno poplatky:

V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:

  • od 1.4. - 8.4. storno poplatok vo výške 30% z ceny sústredenia
  • od 9.4. - 12.4. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
  • od 13.4. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava 


Podmienky účasti:
- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.

- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetkým účastníkom sústredenia v Lutišiach bude začiatkom týždňa, v ktorom sa bude sústredenie konať, zaslaný informačný bulletin.