Astronomická výmena skúseností 2010

Astronomický klub Bratislava v spolupráci s pracovníkmi Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici si pre vás aj v tomto roku pripravili jedinú a jedinečnú Astronomickú výmenu skúseností 2010. AVS je náučno-pobytová akcia, v ktorej sa prednášky vedúcich, účastníkov a pracovníkov Astronomického ústavu SAV striedajú s návštevou pracovísk ústavu, workshopmi a množstvom zábavy, oddychu a súťažami.

Astronomický klub Bratislava v spolupráci s pracovníkmi Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici si pre vás aj v tomto roku pripravili jedinú a jedinečnú Astronomickú výmenu skúseností 2010. AVS je náučno-pobytová akcia, v ktorej sa prednášky vedúcich, účastníkov a pracovníkov Astronomického ústavu SAV striedajú s návštevou pracovísk ústavu, workshopmi a množstvom zábavy, oddychu a súťažami.

Názov akcie: Astronomická výmena skúseností 2010
Termín: 22. - 29.8.2010 (od nedele do nedele) - 8 dní
Miesto konania: Tatranská Lomnica, ŠvP 1. máj

Počet účastníkov: max. 40
Cena: 95 €
Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná po trase Bratislava - Žilina - Poprad

Na stránke nájdete:


Súhrnné informácie o AVS 2010:

Je dobrým zvykom, že pred každou akciou organizovanou Astronomickým klubom Bratislava obdržia účastníci akcie obsiahli Bulletin pre účastníkov. Inak tomu nebude ani v prípade AVS 2010. Na približne 15 stranách sa dozviete všatko potrebné o programe, účastníkoch, vedúcich, o tom ako a kde zaplatiť účastnícky poplatok a pod. Bulletin č. 1 sa zasiela účastníkom v polovici júla, Bulletin č. 2 príde približne týždeň pred sústredením.


Informácie k spoločnej doprave:
Spoločná doprava sa týka žiakov a študentov všetkých typov škôl. Lístky na vlak sú kupované spoločne so zľavou pre žiakov a študentov. Je preto potrebné, aby všetci záujemcovia o spoločnú dopravu mali pri sebe platný žiacky preukaz vydaný Železničnou spoločnosťou, a.s. alebo platný študentský preukaz ISIC.

Cena za spoločnú dopravu bude uvedená v Bulletine pre účastníkov AVS.


Fond na podporu astronómie

Na účasť na tohtoročnej Astronomickej výmene skúseností si môžu účastníci v horšej sociálnej alebo ekonomickej situácií, či účastníci s vynikajúcimi výsledkami na astronomických súťažiach požiadať o grant na preplatenie časti účastníckeho poplatku alebo dopravy. Viac informácií nájdete na stránke Fondu na podporu astronómie.

Fond na podporu astronómie je financovaný z finančnej podpory Nadácie SPP.


Čo na vás čaká na AVS 2010?

V astronomickej časti programu pripravujeme v spolupráci s pracovníkmi astronomického ústavu pútavé prednášky. Okrem toho si prednášky pripravujú aj vaši vedúci, v prípade záujmu dúfame, že sa budeme môcť tešiť aj na prednášky od účastníkov, aby sa tak naplnila výmena skúseností.

Plánujeme tiež navštíviť astronomický ústav v Starej Lesnej (prezrieme si observatóriá ústavu, tiež sa dozvieme čosi o histórií a práci na astronomickom ústave) a na koronografickom observatóriu na Lomnickom štíte. V prípade záujmu účastníkov tiež navštívime aj meteorologické pracovisko na Skalnatom plese.

Na AVS budeme mať vždy k dispozícií náš ďalekohľad spolu so slnečným filtrom, ktorý bude všetkým účastníkom kedykoľvek k dispozícií na pozorovania.

Novinkou v tomto roku budú rôzne astronomické workshopy. Účastníci budú môcť prezentovať svoje rôzne astronomické práce, prezentovať rôzne astronomické krúžky a pod.

V neastronomickej časti programu máme pre vás pripravených množstvo hier a súťaží o skvelé ceny na konci pobytu.

Plánujeme tiež jeden celodenný výlet, niekoľko kratších výletov a tiež výlet na Skalnaté pleso, príp. Lomnický štít. Účastník si bude môcť vybrať medzi ľahším a ťažším variantom výletu. Tiež návšteva Lomnického štítu je riešená ako fakultatívny výlet.

Aký si spravíme večerný program, to už bude záležať len od našej fantázie a záujmu. Tento rok plánujeme špeciálny program a súťaže, takže veríme, že tohtoročná AVS bude tá najlepšia, na ktorej ste kedy boli.

Zároveň na AVS určite stretnete veľa nových kamarátov s podobnými záujmami a priblížite si odbornú činnosť astronómov.

Odborná náplň Astronomickej výmeny skúseností je garantovaná:

 • prednášajúcimi pracovníkmi Astronomického ústavu SAV
 • Bc. Petrom Kráčalíkom, predsedom Astronomického klubu Bratislava.

Zoznam prednášok a prednášateľov:

 • RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., odd. Slnka, Astronomický ústav SAV
 • Mgr. Marek Husárik, PhD., odd. MPH, Astronomický ústav SAV
 • Ondrej Urban, vedúci AKB, stáž na Stanford University 
 • Bc. Peter Kráčalík, Astronomický klub Bratislava
 • Bc. Matúš Kocka, Astrofyzika vysokých energií, Astronomický ústav AV ČR, stáž na Caltech, Pasadena, USA
 • Kamila Součková, Astronomický klub Bratislava

Prihlasovanie účastníkov:

Prihlasovanie účastníkov je ukončené.

Prihlásení účastníci:

 1. Kamila Součková (z Bratislavy)
 2. Michaela Brchnelová (z Bratislavy)
 3. Samuel Petrovič (z Trenčína)
 4. Dominika Hubová (z Trenčína)
 5. Marek Maszay (z Bratislavy)
 6. Peter Kosec (z Trenčína)
 7. Andrea Pallang (z Bratislavy)
 8. Ivona Zubáková (z Bratislava)
 9. Adam Chlapečka (z Trenčína)
 10. Andrej Vlček (individuálna doprava)
 11. Andrej Števko (z Bratislavy)
 12. Dagmar Sedliaková (individuálna doprava)
 13. Miroslav Gašpárek (individuálna doprava)

Prihlásení vedúci:

 1. Bc. Peter Kráčalík (hlavný vedúci AVS)
 2. Ján Mikula
 3. Mgr. Mária Šedivá (s príchodom vo štvrtok)

 


Platba za sústredenie

Zálohu, ako aj platbu za sústredenie je možné uhradiť:

 1. bankovým prevodom na účet 2629100905 / 1100 Tatra banka, a.s. Bratislava (do správy pre prijímateľa uveďte meno a dopravu)
 2. poštovou zloženkou na adresu: Astronomický klub Bratislava, Romanova 22, 851 02 Bratislava (na zadnú stranu zloženky do správy pre prijímateľa uveďte meno a dopravu)
 3. v hotovosti na krúžku alebo na akciách klubu

Zálohu vo výške 10 € je potrebné uhradiť pri registrácií na sústredenie, doplatok do 15. júla 2010.


Storno poplatky

V prípade stornovania objednávky - účasti na sústredení AVS 2010 platia tieto storno poplatky:

 • do 15.8.2010 - poplatok vo výške 50% z ceny účastníckeho poplatku + 15% z ceny dopravy (v prípade zabezpečenia spoločnej dopravy)
 • do 19.8.2010 - poplatok vo výške 70% z ceny účastníckeho poplatku + 15% z ceny dopravy (v prípade zabezpečenia spoločnej dopravy)
 • 20.8.2010 a neskôr - 100% z ceny účastníckeho poplatku + skutočná náhrada ceny dopravy

Zaslaním záväznej objednávky vyjadrujete súhlas s uvedenými storno poplatkami.

 


V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás môžete kontaktovať mailom na [email protected] alebo telefonicky na 0908/52 63 81 (Peter Kráčalík)