Jesenné víkendové sústredenie v Zliechove

Astronomický klub Bratislava si pre záujemcov o astronómiu pripravil už tradičné jesenné víkendové sústredenie. Opäť navštívime dedinku Zliechov a to v termíne 26.-28. novembra. Plánujeme víkend plný zábavy, astronomických prednášok, pozorovaní a pod. Máte sa na čo tešiť. Príďte si oddýchnuť pri astronómií a prihláste sa na naše sústredenie.

Jedná sa o náučno-pobytovú akciu plnú prednášok, pozorovaní spojenú s množstvom zábavy a hier. Ponúkame vám tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

Sústredenie sa bude konať opäť v dedinke Zliechov pri Ilave.

 

Termín: 26.11. - 28.11.2010 (od piatka do nedele)
Miesto konania: Škola v prírode Zliechov

Maximálny počet účastníkov: 30

Cena: 25 € (ubytovanie, strava, program)

Členovia Astronomického klubu Bratislava majú cenu zníženú o 10% (členovia musia mať riadne uhradený členský príspevok za rok 2010)

Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná z Bratislavy, prístup z Trenčína.

Strava: 3-krát denne, začíname večerou v piatok, končíme v nedeľu obedom
 


Platba za sústredenie:

Zálohu vo výške 50% z ceny účastníckeho poplatku je potrebné uhradiť do 17.11. na účet 2629100905/1100 (Tatra banka). Do správy pre adresáta uveďte meno a príp. dopravu.

Zvyšnú sumu spolu s cenou za dopravu (v prípade objednanej spoločnej dopravy) uhradíte na mieste sústredenia.

Storno poplatky:

V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:

 • od 8.11. - 16.11. storno poplatok vo výške 30% z ceny sústredenia
 • od 17.11. - 23.11. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
 • od 24.11. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava 


Podmienky účasti:
- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.

- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetkým účastníkom sústredenia v Zliechove bude začiatkom novembra zaslaný informačný bulletin.
 


 Prihlasovanie účastníkov

PRIHLASOVANIE PREDĹŽENÉ: Na sústredenie je možné sa prihlásiť prostredníctvom tohto formuláru do 20. novembra 2010.

Prihlasovací formulár:
1. Meno a priezvisko:
2. Adresa (trvalý pobyt):
3. Dátum narodenia:
4. Mail:
5. Mobil:
6. Doprava: (1)
7. Zľava na vlak/bus (2):
8. Špeciálna strava: (3)
9. Prednáška: (4)

(1) Uveďte: Bratislava / Trenčín v prípade záujmu o spoločnú dopravu

(2) Uveďte typ zľavy v prípade spoločnej dopravy: do 15 rokov / študent SŠ alebo VŠ / ....

(3) Uveďte prípadnú diétu, resp. vegetariánsku stravu

(4) V prípade, že si chcete spraviť prednášku / workshop / predstaviť svoje aktivity, klub, súťaže a pod. uveďte to stručne sem

Zoznam prihlásených účastníkov:

 1. Kamila Součková (doprava z Bratislavy)
 2. Samuel Petrovič (doprava z Trenčína)
 3. Jakub Štupák (individuálna doprava)
 4. Ján Mikula (doprava z Bratislavy)
 5. Michal Bútor (doprava z Bratislavy)
 6. Juraj Knapec (doprava z Bratislavy)
 7. Michal Šustr (doprava z Trenčína)
 8. Veronika Dvoranová (doprava z Bratislavy)
 9. Andrej Števko (doprava z Bratislavy)
 10. Martin Čavarga (doprava z Bratislavy)
 11. Nicol Vargová (doprava z Bratislavy)
 12. Barbora Šedivá (doprava z Trenčína)
 13. Veronika Školíková (doprava z Trenčína)
 14. Dominika Hubová (doprava z Trenčína)
 15. Martin Murín (doprava z Bratislavy)
 16. Adam Chlapečka (doprava z Trenčína)
 17. Hana Buchholcerová (doprava z Bratislavy)

Zoznam vedúcich:

 1. Mária Jancová - hlavná vedúca sústredenia
 2. Mgr. Mária Šedivá
 3. Bc. Hana Kapolková

Prednášatelia

 1. Martin Čavarga - Medzihviezdne lety
 2. Juraj Knapec - Fotometria zákrytu galileiho mesiacov
 3. Bc. Ondrej Urban - Gravitačné šošovky
 4. Aleksandra Sokołowska (prednáška v anglickom jazyku, bude dodaný prednáškový book v slovenčine) - tema bude dodaná v najbližšej dobe, bude nadväzovať na prednášku Ondreja Urbana
 5. Kamila Součková - Cestovanie v čase (o tom, ako sa nedá v čase v skutočnosti cestovať)