Astronomické prednášky pre verejnosť

Astronomický klub Bratislava si dovoľuje všetkých záujemcov o astronómiu pozvať na súriu verejných prednášok, ktoré sa uskutočnia počas štvrtkov 21. októbra a 4. a 11. novembra 2010 na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby v bratislavskej Petržalke. Viac informácií o prednáškach nájdete v tomto článku.

Astronomický klub Bratislava

si dovoľuje pozvať všetkých záujemcov o astronómiu

 

na sériu verejných prednášok,

 

ktoré sa uskutočnia v priestoroch

Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby

Vlastenecké nám. 1, Bratislava - Petržalka

vždy vo štvrtok (21.10., 4.11. a 11.11.) o 17:00

 

štvrtok 21.10.2010 o 17:00

Bc. Matúš Kocka - OD ČIERNYCH DIER PO KVARKY

Pre porozumenie blízkeho aj vzdialeného sveta okolo nás je najdôležitejšie uvedomiť si veľkosti objektov a ich vzájomné vzdialenosti. Avšak bežný človek žijúci na zemi nemá šancu v živote stretnúť nič väčšie ako je vysoká hora či oceán siahajúci až za obzor. Najmenšia vec ktorú v živote stretne je zrejme ľudská bunka. Pritom za najmenšie stavebne prvky sveta okolo nás môžeme pokladať kvarky a za najvzdialenejšie pozorovane objekty vo vesmíre čierne diery. Vzdialenosti medzi jednotlivými kvarkmi sú nepredstaviteľne malé, na druhej strane vzdialenosť medzi pozemským pozorovateľom a tými najvzdialenejšími objektmi vo vesmíre sú nepredstaviteľne veľké! To či sa skutočne jedna o nepredstaviteľné hodnoty, alebo by sa dali predsa len nejako predstaviť sa dozviete na prednáške.

Prednášateľ na svojom trojmesačnom pobyte v Kalifornii, USA pracoval v California Institute of Technology - CALTECH na vývoji vesmírnej sondy. Je študent astrofyziky na Masarykovej univerzite v Brne a zároveň pracovníkom na Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove v skupine Astrofyziky vysokých energií.

štvrtok 4.11.2010 o 17:00

Bc. Peter Kráčalík - OD BIG BANGU PO TMAVÚ HMOTU

Prednáška poslucháčov oboznámi s niekoľkými teóriami vzniku a vývoja vesmíru, pričom podstatná časť sa bude venovať teórii Veľkého tresku (Big Bang), dôkazmi v jej prospech a niekoľkými problémami pri jej vysvetľovaní. Odhalíme, ako vedci prišli na existenciu tmavej hmoty a skrytej energie, ktorá spôsobuje stále sa zväčšujúce rozpínanie vesmíru.

Prednášateľ je predsedom Astronomického klubu Bratislava a zaoberá sa popularizáciou astronómie. V minulom roku bol členom Slovenského koordinačného výboru Medzinárodného roku astronómie a je porotcom súťaže Čo vieš o hviezdach.

štvrtok 11.11.2010 o 17:00

Mgr. Alex Kutka - Slovensko a ESA

Na čo je dobrý výskum vesmíru a aké benefity prináša bežným ľuďom? Čo je Európska vesmírna agentúra ESA a prečo by sa malo Slovensko stať jej členom? Čo stihla za rok spraviť Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity a aké má plány do budúcna?

Prednášateľ je zakladajúci člen združenia kozmonautika.sk, ktoré šíri informácie o Európskej vesmírnej agentúre ESA a potrebe spolupracovať s ňou. Je predsedom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity SOSA.

 


Všetky prednášky sa organizujú v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, Bratislava, v priestoroch ktorej sa budú uskutočňovať.

Za pomoc pri organizácií a poskytnutie priestorov ďakujeme.