Jarné sústredenie v Zliechove

Astronomický klub Bratislava si vás po neuskutočnenom jesennom sústredení dovoľuje opäť pozvať na jarné víkendové astronomické sústredenie plné astronómie a zábavy, ktoré sa bude konať v Zliechove v termíne 8.-10. apríla 2011.

Astronomický klub Bratislava si vás po neuskutočnenom jesennom sústredení dovoľuje opäť pozvať na jarné víkendové astronomické sústredenie plné astronómie a zábavy.

Jedná sa o náučno-pobytovú akciu plnú prednášok, pozorovaní spojenú s množstvom zábavy a hier. Ponúkame vám tak opäť možnosť stretnúť sa so svojimi kamarátmi a priateľmi a zažiť chvíle plné oddychu.

Sústredenie sa bude konať opäť v dedinke Zliechov pri Ilave.

 

Termín: 8.4. - 10.4.2011 (od piatka do nedele)
Miesto konania: Škola v prírode Zliechov

Maximálny počet účastníkov: 30

Cena: 27 € (ubytovanie, strava, program)

- cenu sme oproti minulosti museli navýšiť z dôvodu navýšenia nákladov za ubytovanie

Členovia Astronomického klubu Bratislava majú cenu zníženú o 10% (členovia musia mať riadne uhradený členský príspevok za rok 2011 a za minulé roky)

Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná z Bratislavy, prístup z Trenčína.

Strava: 3-krát denne, začíname večerou v piatok, končíme v nedeľu obedom
 


Platba za sústredenie:

Zálohu vo výške 50% z ceny účastníckeho poplatku je potrebné uhradiť do 20.3. na účet 2629100905/1100 (Tatra banka). Do správy pre adresáta uveďte meno a príp. dopravu.

Zvyšnú sumu spolu s cenou za dopravu (v prípade objednanej spoločnej dopravy) uhradíte na mieste sústredenia.

Storno poplatky:

V prípade odhlásenia sa z akcie platia tieto storno poplatky:

  • od 21.3. - 31.3. storno poplatok vo výške 30% z ceny sústredenia
  • od 1.4. - 5.4. storno poplatok vo výške 50% z ceny sústredenia + 10% z ceny dopravy (*)
  • od 6.4. neskôr storno poplatok vo výške 100%

(*) storno poplatok z ceny dopravy platí účastník v prípade, že sa rozhodol pre zabezpečenie spoločnej dopravy prostredníctvom Astronomického klubu Bratislava 


Podmienky účasti:
- všetci účastníci sústredenia musia mať so sebou platný preukaz poistenca.

- pravidelné úžívanie liekov je potrebné oznámiť hneď pri nástupe na sústredenie.

Všetkým účastníkom sústredenia v Zliechove bude začiatkom novembra zaslaný informačný bulletin.