Astronomická výmena skúseností 2011

Astronomický klub Bratislava v spolupráci s pracovníkmi Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici si pre vás aj v tomto roku pripravili jedinú a jedinečnú Astronomickú výmenu skúseností 2011. AVS je náučno-pobytová akcia, v ktorej sa prednášky vedúcich, účastníkov a pracovníkov Astronomického ústavu SAV striedajú s návštevou pracovísk ústavu, workshopmi a množstvom zábavy, oddychu a súťažami.

Názov akcie: Astronomická výmena skúseností 2011
Termín: 13. - 20.8.2011 (od soboty do soboty) - 8 dní
Miesto konania: Tatranská Lomnica, ŠvP 1. máj

Počet účastníkov: max. 40
Cena: 95 € *
Doprava: individuálna, spoločná doprava je zabezpečovaná po trase Bratislava - Žilina - Poprad

Na tejto stránke postupne nájdete:


Súhrnné informácie o AVS 2011:

Informačné bulletiny

Je dobrým zvykom, žeobdržia účastníci akcie obsiahli Bulletin pre účastníkov. Inak tomu nebude ani v prípade AVS 2011. Na približne 15 stranách sa dozviete všatko potrebné o programe, účastníkoch, vedúcich, o tom ako a kde zaplatiť účastnícky poplatok a pod. Hlavný Bulletin č. 1 zašleme účastníkom do 10. júla, Bulletin č. 2 s doplňujúcimi informáciami príde približne týždeň pred sústredením.

 


Informácie k spoločnej doprave:

Doprava

Lístky na vlak sú kupované spoločne pre žiakov a študentov so zľavou, preto je potrebné, aby všetci mali pri sebe platný žiacky preukaz vydaný Železničnou spoločnosťou, a.s. alebo aktivovaný preukaz ISIC.

V prípade dostatočného počtu záujemcov budeme kupovať zvýhodnený cestovný lístok v rámci akcie ŽSSK Vlak a Tatry, v rámci ktorého je tiež lístok na lanovku na Skalnaté Pleso.

Cena za spoločnú dopravu bude uvedená v Bulletine pre účastníkov AVS

 


 Fond na podporu astronómie

Vďaka podpore Nadácie SPP je možné si aj na Astronomickú výmenu skúseností požiadať o nenávratný príspevok z Fondu na podporu astronómie. Požiadať o príspevok môžu všetci už prihlásení účastníci, ktorí sú v zlej sociálnej alebo ekonomickej situácii alebo sa jedná o mimoriadne nadaných študentov v oblasti astronómie. O tom, či spadáte do oblasti podpory a o podmienkach predkladania žiadostí si prečítajte viac na stránke Fondu na podporu astronómie.


Čo na vás čaká na AVS 2011?

Prednášky

V astronomickej časti programu pripravujeme v spolupráci s pracovníkmi astronomického ústavu pútavé prednášky. Okrem toho si prednášky pripravujú aj vaši vedúci, v prípade záujmu dúfame, že sa budeme môcť tešiť aj na prednášky od účastníkov, aby sa tak naplnila výmena skúseností.

Exkurzie na Astronomickom ústave SAV

Plánujeme tiež navštíviť astronomický ústav v Starej Lesnej (prezrieme si observatóriá ústavu, tiež sa dozvieme čosi o histórií a práci na astronomickom ústave). Niektoré prednášky profesionálnych astronómov sa uskutočnia priamo na pôde astronomického ústavu

Návšteva vysokohorských pracovísk

Okrem Starej Lesnej navštívime fakultatívne aj koronografické observatórium na Lomnickom štíte a ako novinku v tomto roku tiež navštívime aj meteorologické pracovisko na Skalnatom plese.

AKTUALITA: Na AVS medzi prvými budete môcť vidieť nový koronálny multikanálový polarimeter, jeden z dvoch na svete (druhý je na Mauna Loa na Havaji)

Pozorovania a workshopy

Na AVS budeme mať vždy k dispozícií náš ďalekohľad spolu so slnečným filtrom, ktorý bude všetkým účastníkom kedykoľvek k dispozícií na pozorovania.

Novinkou v tomto roku budú rôzne astronomické workshopy. Účastníci budú môcť prezentovať svoje rôzne astronomické práce, prezentovať rôzne astronomické krúžky a pod.

Výlety

Plánujeme tiež jeden celodenný výlet, niekoľko kratších výletov a tiež výlet na Skalnaté pleso, príp. Lomnický štít. Účastník si bude môcť vybrať medzi ľahším a ťažším variantom výletu. Tiež návšteva Lomnického štítu je riešená ako fakultatívny výlet.

V minulom roku sme tiež využili možnosť nezabudnuteľného člnkovania sa na Štrbskom plese.

Večerný program

Aký si spravíme večerný program záleží len na našej fantázii. Samozrejme nebude chýbať opekanie pri ohníku, hranie na gitare, niektorí z vás si večer môžu spestriť šachmi, či spoločenskými hrami.

V minulom roku sme tiež navštívili aqua centrum v Tatranskej Lomnici, kde sme sa príjemne schladili po celodennej páľave.

Hry a súťaže

V neastronomickej časti programu máme pre vás pripravených množstvo hier a súťaží, ktoré vyskúšajú vaše športové a vedomostné znalosti. Samozrejme súťažíte o skvelé ceny na konci pobytu.

Tento rok plánujeme špeciálny program a súťaže, takže veríme, že tohtoročná AVS bude tá najlepšia, na ktorej ste kedy boli, aj keď bude veľmi ťažké prekonať minuloročnú AVS 2010.

Zároveň na AVS určite stretnete veľa nových kamarátov s podobnými záujmami a priblížite si odbornú činnosť astronómov.

Ak ešte stále nie ste rozhodnutí, možno vám pomôže v rozhodovaní naša upútavka:

Odborná náplň Astronomickej výmeny skúseností je garantovaná:

 • prednášajúcimi pracovníkmi Astronomického ústavu SAV
 • Bc. Petrom Kráčalíkom, predsedom Astronomického klubu Bratislava.

Zoznam prednášok a prednášateľov:

 

Zoznam potvrdených prednášateľov a prednášok z radov účastníkov

 1. Kamila Součková (Astronomický klub Bratislava) - ???
 2. Mgr. Jozef Pecho (Ústav fyziky atmosféry, AV ČR) - Počasie na iných planétach slnečnej sústavy
 3. Mgr. Jozef Pecho (Ústav fyziky atmosféry, AV ČR) - Monitorovanie globálnej klímy z vesmíru
 4. Michal Zajaček (študent MFF Karlovej Univerzity v Prahe) - Základy špeciálnej a všeobecnej teórie relativity a ich aplikácie
 5. Michal Zajaček (študent MFF Karlovej Univerzity v Prahe ) - Vznik planét
 6. René Novysedlák (Astronomický klub Bratislava, SAS pri SAV) - Nestraťme tmu - téma svetelného znečistenia
 7. Juraj Knapec - Fotometria úkazov Galileiho mesiacov
 8. René Novysedlák (Astronomický klub Bratislava, SAS pri SAV) - Objavovanie so SOHO
 9. Mgr. Stanislav Šišulák (Historický ústav SAV) - Ranostredoveká astronómia

 

Zoznam potvrdených prednášateľov a prednášok z radov profesionálnych astronómov

 1. RNDr. Theodor  Pribulla, CSc., AsÚ SAV - Extrasolárne planéty
 2. RNDr. Ladislav Hric, CSc., AsÚ SAV - CCD technika v astronómii
 3. Mgr. Július Koza, PhD., AsÚ SAV - Prechody Venuše v 21.storočí - predstavenie v dvoch dejstvách
 4. RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., AsÚ SAV - Zážitky z ciest za zatmeniami Slnka, výskum slnečnej koróny pocas zatmeni, resp. o Slnku.
 5. Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., AsÚ SAV - Populácia asteroidov a ich zrážky so Zemou
 6. Mgr. Ondrej Urban, Masarykova univerzita, Brno, ČR - Gravitačné šošovky

 

Prihlasovanie účastníkov:

 

Prihlasovanie účastníkov po 23. júli už nie je z organizačných dôvodov umožnené. Zoznam prihlásených účastníkov je uvedený nižšie na stránke.

 


Prihlásení:

 

Zoznam prihlásených účastníkov:

 1. Kamila Součková (z Bratislavy) - člen AKB
 2. Peter Kosec (z Trenčína)
 3. Mgr. Jozef Pecho (individuálna doprava)
 4. Michaela Brchnelová (z Bratislavy) - člen AKB
 5. Michal Šustr (z Trenčína)
 6. Samuel Petrovič (z Trenčína)
 7. Martin Murin (z Bratislavy) - člen AKB
 8. Dagmar Sedliaková (individuálna doprava)
 9. Michal Zajaček (z Bratislavy)
 10. Anna Buchholcerová (z Bratislavy) - člen AKB
 11. René Novysedlák (individuálna doprava) - člen AKB
 12. Ing. Margita Novysedláková (individuálna doprava)
 13. Radoslav Novysedlák (individuálna doprava) - člen AKB
 14. Juraj Knapec (doprava z Bratislavy)
 15. Barbora Šedivá (doprava z Trenčína)
 16. Michal Szeman (doprava z Bratislavy)
 17. Peter Tylka (individuálna doprava)
 18. Juraj Jonák (individuálna doprava)
 19. Katarína Poláková (doprava z Bratislavy)
 20. Bc. Júlia Horilová (doprava z Trenčína)
 21. Veronika Dvoranová (doprava z Bratislavy)
 22. Dominika Hubová (doprava z Trenčína)
 23. Adam Chlapečka (doprava z Trenčína)
 24. Mgr. Stanislav Šišulák (doprava z Bratislavy)

 Zoznam vedúcich:

 1. Mária "Fero" Jancová - hlavná vedúca sústredenia
 2. Mgr. Mária "Máriš" Šedivá - programová vedúca sústredenia
 3. Bc. Peter "Peťo" Kráčalík
 4. Bc. Hana "Hanka" Kapolková

 


Platba za sústredenie

Zálohu, ako aj platbu za sústredenie je možné uhradiť:

 1. bankovým prevodom na účet 2629100905 / 1100 Tatra banka, a.s. Bratislava (do správy pre prijímateľa uveďte meno a dopravu)
 2. poštovou zloženkou na adresu: Astronomický klub Bratislava, Romanova 22, 851 02 Bratislava (na zadnú stranu zloženky do správy pre prijímateľa uveďte meno a dopravu)
 3. v hotovosti na krúžku alebo na akciách klubu

Zálohu vo výške 10 € je potrebné uhradiť pri registrácií na sústredenie, doplatok do 23. júla 2010.

Pre členov Astronomického klubu Bratislava platia individuálne podmienky. Informujte sa na krúžku, akciách klubu, resp. informáciou na klubovom maili.

 


Storno poplatky

V prípade stornovania objednávky po 23.7. platia tieto storno poplatky:

 • 23.7. - 31.7.2011 - poplatok vo výške 50% z ceny účastníckeho poplatku + 15% z ceny dopravy (v prípade zabezpečenia spoločnej dopravy)
 • 1.8. - 9.8.2011 - poplatok vo výške 70% z ceny účastníckeho poplatku + 15% z ceny dopravy (v prípade zabezpečenia spoločnej dopravy)
 • 10.8.2011 a neskôr - 100% z ceny účastníckeho poplatku + skutočná náhrada ceny dopravy

Zaslaním záväznej objednávky vyjadrujete súhlas s uvedenými storno poplatkami.

 


V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás môžete kontaktovať mailom na [email protected] alebo telefonicky na 0908/52 63 81 (Peter Kráčalík)