Jesenné víkendové sústredenie Partizánske 2018

Astronomický klub Bratislava organizuje pre svojich členov a priaznivcov astronómie jesennú pozorovateľskú víkendovú expedíciu v Partizánskom. Program bude zameraný prevažne na pozorovanie večernej a nočnej oblohy, cez deň obohatený prednáškami.

Radi pozorujete nočnú oblohu a chcete sa dozvedieť viac o pozorovaných objektoch? Máte doma ďalekohľad a hľadáte dobré miesto na pozorovanie mimo svetelného smogu? Dostali ste ďalekohľad a neviete ho dobre obsluhovať?

Vydajte sa spolu s nami na pozorovateľskú víkendovku, ktorú organizujeme pre všetkých členov Astronomického klubu Bratislava a priaznivcov astronómie. Počas víkendu budete môcť dokonale spoznať nočnú oblohu, prípadne prácu s ďalekohľadmi a fotoaparátmi.


Kedy ?

27. - 29. októbra 2018 (od soboty do pondelka) - 3 dni

29.10. je pondelok, deň pred jesennými prázdninami!

Kde? hvezdáreň v Partizánskom, Hviezdna osada Orión (je potrebný spacák !!!)
Za koľko?

Cena za pobyt je 15 €

  • V cene je zahrnuté: ubytovanie
  • V cene nie je zahrnuté: doprava (individuálna), strava (vo vlastnej réžii) - viď nižšie
Ako?

Doprava na sústredenie je individuálna, organizátor bude v rámci komunikácie pred akciou riešiť napríklad spoločnú dopravu autami, vlakom a pod.

Zabezpečenie:

Organizátor zabezpečuje akciu materiálne spolu s výkladom. Vlastné prinesené ďalekohady, prípadne fotoaparáty sú samozrejme výhodou.

Počet účastníkov: Maximálny počet účastníkov je 12.

Informácia o možnosti čerpania príspevku z Fondu na podporu astronómie:

Na túto akciu je možné si čerpať nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu astronómie. Príspevok môžu získať účastníci, ktorí sa nachádzajú v zlej sociálnej či ekonomickej situácií, prípadne v blízkej minulosti obsadili popredné miesta na rôznych astronomických súťažiach. Viac informácií nájdete na stránke Fondu na podporu astronómie.

Termín na podávanie žiadostí je do 20.10.2018. O schválení alebo neschválení žiadosti budete upovedomení najneskôr 21.10.2018.

Fond na podporu astronómie prevádzkuje Astronomický klub Bratislava vďaka podpore Nadácie SPP a podielu z dane.


 

Vylúčenie zodpovednosti: Astronomický klub Bratislava nie je zodpovedný za účastníkov počas voľnočasových aktivít. Mimo času pozorovania bude možnosť účasti na prednáškach pripravených organizátormi (témy zverejníme neskôr), prípadne je možné pripraviť si prezentáciu aj z vašej strany podľa záujmu.

Vzhľadom na povahu akcie sa vyžaduje určitá samostatnosť a zodpovednosť. Účasť na akcii preto vhodná pre záujemcov vo veku od 15 rokov. Výnimku z nižšej vekovej hranice schvaľuje organizátor. Horná veková hranica nie je definovaná.

 

Ubytovanie a strava

Ubytovanie je zabezpečené priamo v priestoroch hvezdárne v Partizánskom v Hviezdnej osade Orión. Býva sa v jednoduchých šiestich samostatných bunkách (jednoduchých chatkách) po štyroch. Kuchynka a klubovňa je v hlavnej budove dostupná do 22:00. (budova sa na noc zamyká), sociálne zariadenie (toalety a sprcha) je v areáli v sanitarnej bunke. Je potrebné si priniesť spacák.

Strava je vo vlastnej réžií účastníkov, no predpokladáme nákup jedla na raňajky cestou do hvezdárne v potravinách, obed v reštaurácií v okolí a večer opekanie. V areáli sa nachádza kryté ohnisko, kde si môžu ubytovaní posedieť a poopekať si.

Doprava

Doprava je individuálna, predpokladá sa príchod účastníkov v podvečerných hodinách (teda odchod poškole, resp. po práci v piatok). V rámci spoločnej komunikácia pred sústredením sa pokúsime o koordinovanie dopravy autami (ak sa nájdu účastníci, ktorí úôjdu na sústredenie vlastným autom), prípadne dáme dokopy účastníkov, ktorí by cestovali vlakom.

 


Prihlasovanie na akciu

Keďže sa termín sústredenia zmenil kvôli náhlej zmene počasia, opäť otvárame prihlasovanie na sústredenie. V prípade záujmu je možné sa prihlásiť až do 20.10.2018 vyplnením formulára:

 

Registračný formulár:
1. Meno:
2. Priezvisko:
3. Adresa trvalého pobytu:
4. Vek:
5. Mail:
6. Mobil:
7. Idem autom (ak áno, odkiaľ):
8. Zoberiem si ďalekohľad:
9. Pripravím si prednášku:

Účastníci sústredenia alebo ich zákonní zástupcovia (ak majú menej ako 16 rokov) berú na vedomie a udeľujú organizátorovi sústredenia (ďalej len AKB) v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) poskytnutých osobných údajov na uvedené účely, a to až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu. Každý účastník berie na vedomie a súhlasí so sprostredkovaním svojich osobných údajov ubytovaciemu zariadeniu z dôvodu evidencie.

 


Prihlásení účastníci a organizátori:

  1. Mária Šedivá (organizátor)
  2. Alena Herbel
  3. Klára Palová
  4. Stanislav Šišulák