Prednášky a pozorovania v rámci 100 hodín astronómie

Pozývame vás na sériu prednášok a pozorovania v rámci aktivity 100 hodín astronómie v piatok 11. januára už od 17:00.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Slovesnká astronomická spoločnosť pri SAV
O.z. Slovenské planetáriá
Astronomický klub Bratislava

 

vás pozývajú na sériu prednášok a pozorovania

pod názvom

TAJOMSTVÁ VESMÍRU - 100 HODÍN ASTRONÓMIE

v piatok 11.1.2019

v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

 

Čaká na vás premietanie astronomických dokumentov s diskusiou s profesionálnymi astronómami a tiež pozorovania nočnej oblohy v prípade priaznivých podmienok.

 

Program:

 

  • 15:00 - 16:10 Oči na oblohe (Sk titulky) s diskusiou
  • 16:30 - 17:35 Európa ku hviezdam (CZ titulky) s diskusiou
  • 17:50 - 18:30 Pre pamätníkov - Jiří Grygar: Okna vesmíru dokorán

 

Prednášky sa budú konať v priestoroch FMFI UK od 15:00 v posluchárni F1.

V prípade priaznivého počasia sa môžete tešiť aj na pozorovanie nočnej oblohy (začíname po premietaní o cca 19:00 - 19:30)