Prednáška: Zatmenia Slnka a ich pozorovanie

Prírodovedné múzeum SNM vás pozýva na prednášku Bc. Petra Kráčalíka "Zatmenia Slnka a ich pozorovanie" vo štvrtok 10. októbra 2019.

Prírodovedné múzeum SNM

vás pozýva

vo štvrtok 10. októbra 2019 o 17:30 hod.

do Objavovne na 3. poschodí Prírodovedného múzea SNM (Vajanského nábr. 2, Bratislava)

na prednášku

 

Zatmenia Slnka a ich pozorovanie

prednáša: Bc. Peter Kráčalík, Astronomický klub Bratislava

 

V rámci prednášky sa dozvieme akými spôsobmi sa dá pozorovať Slnko, aké podmienky musia byť splnené, aby nastalo zatmenie Slnka, aký význam majú pozorovania úplných zatmení Slnka a čo a ako je možné pozorovať. Prednáška bude tiež doplnená fotografiami z expedícií Astronomického klubu Bratislava za úplnými zatmeniami Slnka na Faerských ostrovoch, Indonézií a USA.

 

 

Bude to tiež príprava na pozorovanie / fotografovanie prechodu planéty Merkúr pred diskom Slnka, ktoré bude u nás pozorovateľné 11. novembra 2019.