Astronomický korešpondenčný seminár - 17. ročník

V školskom roku 2021/2022 sme pripravili pre žiakov a študentov už 17.ročník Astronomického korešpondenčného semináru. Jeho náplňou je príprava riešiteľov na rôzne astronomické súťaže.

AKTUÁLNE: Do 17. ročníka seminára sa môžete opäť prihlasovať od 15. septembra 2021.

Medzi ponuky našej organizácie pre žiakov a študentov vašej školy je možnosť zapojiť sa do celoslovenského Astronomického korešpondenčného seminára, ktorého pätnásty ročník v tomto školskom roku organizujeme. Jeho náplňou by mala byť príprava žiakov a študentov na astronomickú súťaž Čo vieš o hviezdach, ktorú každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. V minulom školskom roku získali naši riešitelia niekoľko popredných ocenení v krajských ako aj v celoslovenskom kole.

Hlavným koordinátorom seminára je Bc. Peter Kráčalík, predseda Astronomického klubu Bratislava. Úlohy do astronomického seminára budú zabezpečovať členovia Astronomického klubu Bratislava, ktorí majú skúsenosti s absolvovaním súťaže, príp. odborníci z praxe.


Základné informácie

Korešpondenčný seminár pozostáva z 5 sérií a obsahuje:

• príklady
• všeobecný rozhľad
• historický test (len v párnych sériách)
• grafické úlohy
• otázky z kozmonautiky
• slepé astronomické mapy

Na internetovej stránke semináru nájdete aj zoznam odporúčanej literatúry k uvedenej problematike. 

Do semináru sa môžu zapojiť všetci žiaci od 5.ročníka základných škôl a všetci študenti stredných škôl, resp. žiaci 4- a 8-ročných gymnázií.

Seminár je rozdelený do 3 kategórií podľa štatútu súťaže:

  • 1. kategória - žiaci základných škôl 5. - 6. ročník a 1. ročník 8-ročného gymnázia
  • 2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročník, 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia, 1. - 2. ročník 6-ročného gymnázia
  • 3. kategória - žiaci stredných škôl a 4-ročných gymnázií, 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia, 3.-6. ročník 6-ročného gymnázia


Záujemci majú možnosť sa zapojiť do kategórie, ktorá prislúcha ročníku, ktorý navštevujú, príp. aj do vyššej kategórie. 

Prostredníctvom seminára budeme tiež podávať podrobné informácie o priebehu súťaže, ako aj o sústredeniach a táboroch Astronomického klubu Bratislava a zaujímavých podujatiach astronomických organizácií vo vašom regióne.

Seminár online

 

Seminár je možné riešiť on-line na internete prostredníctvom internetovej stránky http://aks.vesmir.sk. Na stránke sa budú môcť prihlásiť:

  • Riešitelia, ktorí tu nájdu postupne zoznam úloh pre svoju kategóriu, ktoré budú riešiť a tiež po skončení kola opravené riešenia a zadania ďalšej série
  • Učitelia, ktorí budú môcť sledovať vypracované zadania a opravené riešenia svojich žiakov
  • Riešitelia aj učitelia budú mať k dispozícii rôznorodú štatistiku ohľadne úspešnosti svojich žiakov, ako aj globálny prehľad za všetkých riešiteľov

Výšky registračných poplatkov za seminár

Pre školský rok 2021/2022 je cena za seminár pre jednotlivca alebo spoluriešiacu dvojicu 8 eur. Z týchto poplatkov sú hradené ceny pre úspešných riešiteľov, príp. čiastočne aj náklady na sústredenia.


Priebeh semináru

Seminár prebieha online na http://aks.vesmir.sk. Tu nájdete štatistiky, online riešitelia aj príklady, vzorové riešenia a pod.

Online stránka semináru: http://aks.vesmir.sk

 


Kontakty na Astronomické korešpondenčný seminár

  • poštou na: Astronomický klub Bratislava, Romanova 22, 851 02 Bratislava
  • mailom na: peto.kracalik@vesmir.sk
  • mobilom na: +421 / 908 / 52 63 81