AKB pre žiakov a študentov

Astronomický klub Bratislava sa okrem celoslovenských aktivít, akými je korešpondenčný seminár, príp. organizácia sústredení, zameriava aj na popularizáciu a mimoškolské vzdelávanie žiakov a študentov v Bratislave a jeho okolí prostredníctvom astronomického krúžku.

Astronomický krúžok v Bratislave

AKTUÁLNE: Informujeme všetkých záujemcov, že prvé stretnutie členov krúžku bude v stredu 6. októbra 2021

PROSÍME VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV O ASTRONOMICKÝ KRÚŽOK, ABY NÁS KONTAKTOVALI VOPRED MAILOM !!!


Astronomický klub Bratislava sa okrem celoslovenských aktivít, akými je korešpondenčný seminár, príp. organizácia sústredení, zameriava aj na popularizáciu a mimoškolské vzdelávanie žiakov a študentov v Bratislave a jeho okolí prostredníctvom astronomického krúžku.

Pre koho je krúžok určený?

Krúžok je vhodný pre žiakov a študentov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. Žiakov prvého stupňa do krúžku neprijímame, nakoľko nemajú zo školy dostatok vedomostí, ktoré sú potrebné na lepšie chápanie vysvetľovanej problematiky.

Poslaním krúžku je mimoškolská výučba astronómie a príprava na rôzne astronomické súťaže.

Delenie krúžku

Krúžok je delený na dve skupiny (začiatočníci a pokročilejší), ktoré vedú Mária Šedivá, Peter Kráčalík a Marek Repka. Krúžky sú vedené v jednej miestnosti a členovia krúžku si môžu sami vyberať do ktorej skupiny sa v daný deň prihlásia. Skupina začiatočníkov sa venuje prevažne poznávaniu objektov na oblohe, základom astronómie a histórii, skupina pokročilejších sa venuje okrem iného aj riešeniu príkladov z astronómie. Podľa typu riešenej problematiky zvykneme skupiny spájať.

Kde a kedy krúžok prebieha

Krúžok prebieha počas školského roku vždy v stredu v čase od 17:30 do 19:00 v priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby na Vlasteneckom nám. 1 v Petržalke (klikni na mapu)

Nakoľko krúžok neprebieha vo vlastných priestoroch klubu, podmienkou účasti nových krúžkarov je telefonické alebo mailové informovanie vopred.
Stretnutie krúžkarov je možné aj na zastávke Jungmannova medzi 17:25 - 17:30.

 

Krúžok je bezplatný, spoplatnené sú len mimobratislavské aktivity krúžku (napr. exkurzie do hvezdární).

V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0908/526 381 alebo na mailovej adrese kruzok@vesmir.sk.

Astronomický korešpondenčný seminár

Žiaci a študenti od piateho ročníka základných škôl až po maturantov sa môžu zapojiť do Astronomického korešpondenčného seminára a porovnať si tak svoje vedomosti z astronómie a kozmonautiky. Jeho náplňou by mala byť príprava žiakov a študentov na astronomickú súťaž Čo vieš o hviezdach, ktorú každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. V minulom školskom roku získali naši riešitelia niekoľko popredných ocenení v krajských ako aj v celoslovenskom kole.

Komu je seminár určený

V seminári si pri registrácii zvolíte jednu z troch kategórii podľa triedy, ktorú navštevujete:

 

  1. kategória - žiaci základných škôl 5. - 6. ročník a 1. ročník 8-ročného gymnázia
  2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročník, 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia, 1. - 2. ročník 6-ročného gymnázia
  3. kategória - žiaci stredných škôl a 4-ročných gymnázií, 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia, 3.-6. ročník 6-ročného gymnázia

 

Časový priebeh

Seminár prebieha počas školského roku od konca septembra po začiatok júna. Registrácia je otvorená spravidla mesiac pred začiatkom prvej série. Počas jedného školského roku prebehne 5 sérii, na riešenie každej z nich majú riešitelia 5 - 6 týždňov.

Všetky podrobné informácie o seminári nájdete v časti Súťaže > AKS.

Registračný poplatok pre riešiteľov semináru je 8 eur na školský rok pre jednotlivca alebo spolu riešiacu dvojicu.

V prípade podrobnejších informácii nás kontaktujte na čísle 0908/526 381 alebo na mailovej adrese aks@vesmir.sk.