Vedecký veľtrh 2016

V polovici septembra sa pred nákupným centrom Eurovea uskutočnil prvý vedecký veľth, kde svoje aktivity prezentovalo žiakom, študentom a verejnosti množstvo škôl či organizácií. A nechýbal tu ani náš astronomický klub. Žiakom sme predstavili korešpondenčný seminár a astromnomický krúžok, učiteľom prednášky na školách a sústredenia. Nechýbalo samozrejme ani pozorovanie Slnka.