Vedecký veľtrh 2017

V polovici septembra sme prezentovali naše aktivity pre žiakov, študentov, či širokú verejnosť na druhom vedeckom veľtrhu. Okrem množstva iných aktiviít sme prispeli tiež pozorovaním Slnka a Mesiaca.