Bratislavské krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach?

V druhej polovici apríla sa už tradične konalo na Matfyze bratislavské krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Žiaci základných a stredných škôl si vyskúšali svoje vedomosti z oblasti astronómie. Medzi nimi bolo aj viacero našich krúžkarov.