Bratislavské krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach?

V druhej polovici apríla sa už tradične konalo v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky bratislavské krajské kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach?". Žiaci základných a stredných škôl si vyskúšali svoje vedomosti z oblasti astronómie. Medzi nimi bolo aj viacero našich krúžkarov.