Astronomická výmena skúseností 2004

25. - 31. júla 2004 sa v Tatranskej Lomnici stretlo 21 záujemcov o astronómiu na nami organizovanej Astronomickej výmene skúseností. Okrem tradičných prednášok pracovníkov ústavu, Kociho a Miša Šustra nechýbal ani bohatý denný ale aj nočný program. Návšteva Starej Lesnej, Skalnatého Plesa, Belianskej jaskyne, Starého Smokovca, či Štrbského plesa, turistický výlet a veľa ďalších chvíl spríjemnilo pre nás jeden prázdninový týždeň.