Pozorovanie: Venus Transit 2004

8. júna 2004 sa uskutočnila jedna z najväčších tohto ročných amatérskych pozorovacích akcií. Prechod Venuše cez disk Slnka. V rámci medzinárodného projektu Vensu Transit sa tak aj študenti škôl mohli oboznámiť s možnosťami určenia slnečnej paralaxy a AU.