Seminár Venus Transit 2004

21. a 22. mája sa uskutočnil v Astronomickom ústave SAV v Starej Lesnej seminár pre koordinátorov pozorovaní prechodu Venuše cez Slnko pod názvom Venus Transit. Keďže sa tohto školenia zúčastnil aj Peter Kráčalík, nájdete tu niekoľko zaujímavých záberov.