Hurbanovo 2004

V utorok 16. novembra sme pre účastníkov projektu Astronomická Bratislava pripravili odbornú exkurziu do Hurbanova. V rámci nej sme navštívili miestne planetárium, spektrograf vo hvezdárni a seizmické pracovisko Geomagnetického observatória.