Jesenné sústredenie: Dobrá Voda 2004

Začiatkom decembra 2004 zorganizoval Astronomický klub Bratislava už svoju tretiu pobytovú akciu v tomto roku. Tentoraz však išlo predovšetkým o zábavu a oddych. Samozrejme nechýbalo ani množstvo hier, v ktorých skupiny účastníkov súťažili o ceny.