Hurbanovo - Čo vieš o hviezdach - jún 2006

V termíne 7. a 8. júna 2006 sa v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Keďže Astronomický klub Bratislava mal zastúpenie medzi všetkými kategóriami a v porote, v spolupráci so SÚH vám ponúkame fotografie zo súťaže.