Čo vieš o hviezdach 2007 - Bratislavský kraj

Bratislavskí členovia Astronomického klubu Bratislava sa aj v roku 2007 zúčastnili krajského kola súťaže Čo vieš o hviezdach a 4 z nich postúpili ďalej do celoslovenského kola. Krajské kolo sa uskutočnilo na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v piatok 20. apríla. Tu je niekoľko fotografii.