Čo vieš o hviezdach 2008 - Bratislavský kraj

V piatok 25. apríla 2008 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave konalo krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Súťaže sa zúčastnilo aj niekoľko členov Astronomického klubu Bratislava, pričom v celoslovenskom kole máme zástupcov vo všetkých kategóriách. Niekoľko fotografií zo súťaže nájdete v tejto fotogalérií.