Pozorovania: máj 2009

Pekné počasie počas májových dní roku 2009 umožnilo uskutočniť pozorovania aj počas 1. mája a pri príležitosti dňa detí aj koncom mája. Niekoľko záberov z pozorovaní na bratislavskej Kolibe nájdete v tejto fotogalérií.