Čo vieš o hviezdach 2010 - Bratislavský kraj

30. apríla 2010 sa uskutočnilo bratislavské krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Žiaľ, zúčastnilo sa ho len okolo 20 súťažiacich v dvoch kategóriách. Medzi súťažiacimi boli aj členovia Astronomického klubu Bratislava, ktorí získali všetky možné ocenenia a prebojovali sa tak do celoslovenského kola v Žiari nad Hronom, kde si porovnajú vedomosti so najlepšími súťažiacimi z ostatných krajov Slovenska.