Čo vieš o hviezdach a Astronomická olympiáda 2011

V termíne 7. - 9. júna 2011 prebiehali v krajskej hvezdárni Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom celoslovenské kolá súťaže Čo vieš o hviezdach a Astronomickej olympiády. Prvú kategóriu súťažiacich na ČVOH sa nám zachytiť nepodarilo, Astronomický klub Bratislava mal zastúpenie v druhej a tretej kategórii ČVOH a na Astronomickej olympiáde v kategórii stredné školy. Niekoľko málo fotografii nájdete aj v tejto fotogalérii.