Csereho astronomické dni 2012

16. februára 2012 v poobedných hodinách sa uskutočnil slávnostný astronomický seminár v rámci „Csereho astronomických dní“ pri príležitosti 40. výročia založenia hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. Po slávnostných príhovoroch a informácii z histórie hvedzárne na návštevníkov čakali zaujímavé prednášky Dr. Grygara, prof. Krempaského a Mgr. Petríka.