Pozorovanie: Venus Transit 2012

V stredu 6. júna 2012 v skorých ranných hodinách sme mohli byť svedkami výnimočného astronomického úkazu, prechodu Venuše cez Slnečný disk. Na túto akckiu sa samozrejme chystalo nielen množstvo astronomických pracovísk, no aj rôznych nadšencov. V Bratislave si nenechal ujsť tento výnimočný úkaz ani Astronomický klub Bratislava, ktorý zorganizoval na Slavíne verejné pozorovanie v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity - SOSA.