Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2012

V termíne 26. – 28. apríla 2012 sa v priestoroch Kongresového centra ACADEMIA v Starej Lesnej uskutočnil v poradí už šiesty Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov. Bol určený predovšetkým pre učiteľov, no zúčastnili sa ho napríklad aj niektorí členovia Slovenského zväzu astronómov – amatérov, o.z. Maximilián Hell, centier voľného času a pod. Z Astronomického klubu Bratislava sa ho zúčastnili Peter Kráčalík a Mária Jancová.