Čo vieš o hviezdach 2012 - Bratislavský kraj

Koncom apríla 2012 sa v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. Členovia Astronomického klubu Bratislava sa umiestnili výborne vo všetkých troch kategóriach a počas júna tak mohli reprezentovať bratislavský kraj na celoslovenskom kole v Starej Lesnej.