Dni Bratislavy 2013

20. apríla 2013 sa Hlavné námestie v Bratislave už tradične premenilo na Námestie detí. V rámci každoročnej akcie Dni Bratislavy sa tu zišli základné a umelecké školy z celej Bratislavy, aby prezetovali svoju činnosť. V rámci Rady mládeže bratislavského kraja sa na akcii zúčastnil aj Astronomický klub Bratislava. Pri našom stánku ste sa mohli zapozerať na Slnko, mohli ste si zobrať staršie čísla časopisov Kozmos, prípadne rôzne astronomické pohľadnice. Tiež ste mali možnosť oboznámiť sa s našou činnosťou.